Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.3 din 2012  
         
         
   
1.  INTRODUCERE / DOSSIER: LE PROJET DES LUMIERES : ENTRE RUINE ET PROVOCATION.
          Autori: CLAUDIU GAIU.


2.  UNDE S-A DUS SPIRITUL LUMINILOR? / OÙ EST PASSÉ L’ESPRIT DES LUMIÈRES ? LOCKE, CONDILLAC, HELVETIUS / WHERE DID THE SOUL OF THE ENLIGHTENMENT GO? .
          Autori: .


3.  CÂTEVA OBSERVAŢII ASUPRA RAPORTULUI ÎNTRE ORIGINE ŞI ISTORIE ÎN FILOSOFIA POLITICĂ A LUI J.-J. ROUSSEAU / QUELQUES OBSERVATIONS SUR LA RELATION ENTRE L’ORIGINE ET L’HISTOIRE DANS LA PENSÉE POLITIQUE DE J.-J. ROUSSEAU / ON THE RELATIONSHIP BETWEEN HISTORY AND THE ORIGINS OF HUMANITY IN ROUSSEAU’S POLITICAL PHILOSOPHY.
          Autori: VERONICA LAZĂR.


4.  CRITICA RAŢIUNII INFANTILE / LA CRITIQUE DE LA RAISON INFANTILE / CRITIQUE OF INFANTILE REASON.
          Autori: CLAUDIU GAIU.


5.  O ATÂT DE MICĂ DIFERENŢĂ. ZONE DE UMBRĂ ÎN JURUL UNEI IPOTEZE / « SI PEU DE DIFFERENCE » ZONES D’OMBRE AUTOUR D’UNE HYPOTHÈSE / SO LITTLE DIFFERENCE: AN ATTEMPT TO UNDERSTAND THE ONTOLOGICAL MEANING OF THE “NATURAL STATE” IN THE SECOND TREATISE.
          Autori: .


6.  MIŞCAREA AUFLKLÄRUNG ŞI PROIECTUL CRITIC TARDIV AL GÂNDIRII FOUCAULDIENE / LE MOUVEMENT D’AUFKLÄRUNG ET LE PROJET CRITIQUE TARDIF DE LA PENSÉE FOUCALDIENNE / KANT’S ENLIGHTENMENT AND THE CONCEPT OF “CRITIQUE” IN THE LATE FOUCAULDIAN WRITINGS.
          Autori: .


7.  ILUMINISM SI INTERCULTURALITATE / AUFKLÄRUNG UND INTERKULTURALITÄT / ENLIGHTENMENT AND INTERCULTURALITY.
          Autori: EVELINE CIOFLEC.


8.  PRENDRE CHAIR : L’INSTITUTION DU CORPS À L’ÉPREUVE DE L’IRRÉFLÉCHI ENTRE MERLEAU-PONTY, FREUD ET LACAN / BECOMING FLESH: THE INSTITUTION OF THE BODY AND IRREFLEXIVITY IN MERLEAU-PONTY, FREUD AND LACAN.
          Autori: .


9.  RETROIECTAREA SUBLIMULUI RICHIRIAN - UN MIJLOC DE A DECONSTRUI ETICA INSTITUIRII SIMBOLICE ȘI DE A RECONSTRUI ETICA ARHAICĂ A INCONȘTIENTULUI FENOMENOLOGIC / LA RÉTROJECTION DU SUBLIME RICHIRIEN – LE MOYEN POUR DÉCONSTRUIRE L’ÉTHIQUE DE L’INSTITUTION SYMBOLIQUE ET POUR RECONSTRUIRE L’ÉTHIQUE ARCHAÏQUE DE L’INCONSCIENT PHÉNOMÉNOLOGIQUE / THE RETROJECTION OF THE RICHIRIAN SUBLIME - A WAY OF DECONSTRUCTING THE ETHICS OF THE SYMBOLIC INSTITUTION AND RECONSTRUCTING THE ARCHAIC ETHICS OF THE PHENOMENOLOGICAL UNCONSCIOUS.
          Autori: .


10.  THE ESSENCE OF AN ETHICAL CORPORATE CULTURE IN SUPPORTING CORPORATE SUSTAINABLE DEVELOPMENT EFFORTS.
          Autori: PIETER BUYS.


11.  DOOYEWEERD’S THEORY OF RELIGIOUS GROUND MOTIVES: A FEW IMPLICATIONS FOR CHRISTIAN PHILOSOPHY AND SCHOLARSHIP.
          Autori: .


12.  NAŞTEREA NAŢIONALISMULUI ÎN REVOLUŢIA FRANCEZĂ / THE BIRTH OF NATION IN FRENCH REVOLUTION.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă