Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.3 din 2012  
         
  Articol:   RETROIECTAREA SUBLIMULUI RICHIRIAN - UN MIJLOC DE A DECONSTRUI ETICA INSTITUIRII SIMBOLICE ȘI DE A RECONSTRUI ETICA ARHAICĂ A INCONȘTIENTULUI FENOMENOLOGIC / LA RÉTROJECTION DU SUBLIME RICHIRIEN – LE MOYEN POUR DÉCONSTRUIRE L’ÉTHIQUE DE L’INSTITUTION SYMBOLIQUE ET POUR RECONSTRUIRE L’ÉTHIQUE ARCHAÏQUE DE L’INCONSCIENT PHÉNOMÉNOLOGIQUE / THE RETROJECTION OF THE RICHIRIAN SUBLIME - A WAY OF DECONSTRUCTING THE ETHICS OF THE SYMBOLIC INSTITUTION AND RECONSTRUCTING THE ARCHAIC ETHICS OF THE PHENOMENOLOGICAL UNCONSCIOUS.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:   Retroiectarea sublimului richirian - un mijloc de a deconstrui etica instituirii simbolice și de a reconstrui etica arhaică a Inconștientului fenomenologic. Această abordare vizează să sublinieze pe de o parte, problema filosofică și etică a retroiectării sublimului richirian, iar pe de altă parte, maniera în care această retroiectare poate deconstrui orice tip de instituire simbolică cu habitus-urile ei, inclusiv orice formă de etică avându-și bazele în instituirea simbolică. Aceasta din urmă prezintă multe dificultăți care provin din ceea ce Ernst Cassirer numește pregnanța simbolică ca lipsă a puterii gândirii de a intui lucruri, fapte, acțiuni, prin urmare, tendința ei de a le integra într-un sens determinat. Devine necesar ca orice etică simbolică să fie deconstruită prin retroiectarea sublimului pentru ca adevărata ei sursă, Inconștientul fenomenologic, să fie evidențiată în deplinătatea potențialului său creativ opus tautologiei și circularității instituirii simbolice. Modurile de a deconstrui etica instituirii simbolice sunt: licărirea fenomenologică a qualiei, sintezele pasive de grad trei, eidetica transcendentală fără concept și peisajul transcendental. Acestea pot deconstrui prin variația de qualia etica instituirii simbolice și să reconstruiască etica arhaică pentru că, genetic, ele consideră subiectul sau o anumită stare de fapt ca un eveniment transpasibil și transposibil deschizându-și sensul analizei fenomenologice și altor subiecți/stări de fapt în facticitatea lor. Munca ar trebui să fie un tip special de peisaj transcendental dacă știm cum să ascultăm euritmia limbajului și ritmurile interne ale licăririi fenomenologice.

Cuvinte-cheie: retroiectare, qualia, etică arhaică, Inconștient fenomenologic, peisaj transcendental.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă