STUDIA UNIVERSITATIS SERIES
  STUDIA PHILOLOGIA  nr. 2 din 2018
     
  Cuprins:
     
   

1.  PRÉSENTATION.

2.  PENTRU O ABORDARE SEMIOLOGICĂ A DISCURSULUI ORAL: ILUSTRĂRI ALE „FIGURILOR DE ACȚIUNE” / POUR UNE APPROCHE SÉMIOLOGIQUE DE L’ORAL: ILLUSTRATIONS À PARTIR DES « FIGURES D’ACTION ».

3.  FONOGENURI. ADNOTĂRI, INSTRUMENTE, CONSERVARE: WHAT ELSE? / PHONOGENRES. ANNOTATIONS, OUTILS, CONSERVATION: WHAT ELSE?.

4.  INFOTAINMENT TELEVIZAT, UN STUDIU DE CAZ: ROMANIA DE LA A LA Z / TV INFOTAINMENT - A CASE STUDY: ROMANIA DE LA A LA Z.

5.  TRADIȚIE ORALĂ ÎN TEXTE ADMINISTRATIVE ALE EVULUI MEDIU TIMPURIU / L’ORALITÉ DES TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU HAUT MOYEN ÂGE.

6.  SCHIMBĂRI GRAFEMICE ȘI REPREZENTĂRI FONEMICE ÎNTR-O CULEGERE DE CÂNTECE POPULARE SPANIOLE / ALTERACIONES GRAFÉMICAS Y REPRESENTACIÓN FONOLÓGICA EN UNA COLECCIÓN DE CANTOS POPULARES ESPAÑOLES.

7.  OMILIA CA SURSĂ PENTRU LIMBAJUL ORAL: TIPOLOGIE, METODOLOGIE ȘI IPOTEZE / LE SERMON COMME SOURCE DE LANGUE ORALE: TYPOLOGIE, MÉTHODOLOGIE ET HYPOTHÈSES.

8.  REDAREA ORALITĂŢII ÎN SECOLUL AL XIX-LEA. STUDIU DE CAZ: CĂRTICICA NĂRAVURILOR BUNE PENTRU TINERIME (SIBIU, 1819) / RENDRE L’ORALITÉ AU XIXE SIÈCLE. ÉTUDE DE CAS: CĂRTICICA NĂRAVURILOR BUNE PENTRU TINERIME [PETIT MANUEL DE CIVILITÉ À L’USAGE DE LA JEUNESSE] (SIBIU, 1819).

     
       
    (vizualizare sumar complet...)  
      Versiune completă
      versiune completă
 
 
 
 
 
DESPRE STUDIA UNIVERSITATIS SERIILE STUDIA UNIVERSITATIS ARHIVA STUDIA UNIVERSITATIS

 

Activitatea editorială desfăşurată la Studia este coordonată de Consiliul Cercetării Ştiinţifice Universitare, de Comisia Editorială şi de un număr de 29 Colectivele Redacţionale. (detalii...)  

 

Studia apare cu un număr de 29 de serii (15 serii între anii 1990-1995; 21 de serii între anii 1996-1998; 22 de serii între anii 1998-1999; 23 de serii între anii 1999-2000; 24 de serii între 2001-2006; 27 de serii din anul 2007, 29 de serii din anul 2008). (detalii...)  

 

Revista Studia Universitatis Babeş-Bolyai fiinţează în Universitate încă din anul 1955, având ca scop publicarea rezultatelor activităţii ştiinţifice ale cadrelor didactice din Universitatea "Babeş-Bolyai". (detalii...)  
 
DESPRE STUDIA  |  SERIILE STUDIA  |  ARHIVA STUDIA ABONAMENTE  |  CONTACT
1200