STUDIA UNIVERSITATIS SERIES
  STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA  Issue no. 1 / 2018
     
  Content:
     
   

1.  SALUTING DR. MÁRIA KUN AT HER 60TH BIRTHDAY / DR. KUN MÁRIA EGYETEMI ELŐADÓTANÁR KÖSZÖNTÉSE 60. SZÜLETÉSNAPJÁN.

2.  JESUS’ OTHER DISCIPLES, WOMEN DISCIPLES AND THEIR PLACE OF ORIGIN / JÉZUS TÖBBI TANÍTVÁNYA, NŐTANÍTVÁNYAI ÉS SZÁRMAZÁSI HELYÜK.

3.  A NEW MORAL IMPERATIVE: DO NOT BE ASHAMED… AND DO NOT SHAME ANYONE! THE SOCIAL RELEVANCE OF THE THEOLOGICAL INTERPRETATION OF SHAME / ÚJ ERKÖLCSI IMPERATÍVUSZ: NE SZÉGYENKEZZ… ÉS SENKIT MEG NE SZÉGYENÍTS! A SZÉGYEN TEOLÓGIAI ÉRTELMEZÉSE ÉS SZOCIÁLETIKAI RELEVANCIÁJA.

4.  SPIRITUALITY AND THEOLOGY OF THE MARRIED CHRISTIAN BEING / A HÁZASSÁGBAN ÉLŐ KERESZTÉNY LÉT LELKISÉGE ÉS TEOLÓGIÁJA.

5.  CAN THE TIMELESS SIN WEAR OFF WITH TIME? VLADIMIR JANKÉLÉVITCH ON A FORM OF QUASI FORGIVENESS / ELKOPHAT-E AZ IDŐTLEN BŰN AZ IDŐBEN? VLADIMIR JANKÉLÉVITCH A KVÁZI-BOCSÁNAT EGYIK FORMÁJÁRÓL.

6.   THE IMAGE OF JESUS IN THE PHILOSOPHY OF VLADIMIR JANKÉLÉVITCH.

7.  HISTORICAL EVENTS OF THE 20TH CENTURY AND THEIR RELEVANCE FOR THE GREEK CATHOLIC CHURCH IN SLOVAKIA (CZECHOSLOVAKIA) / A 20.SZÁZAD TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEINEK JELENTŐSÉGE A GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ SZÁMÁRA SZLOVÁKIÁBAN (CSEHSZLOVÁKIÁBAN).

8.  THE DISPUTE BETWEEN MÁRTON ABACS AND LÁSZLÓ ZALÁNYI AND THE PRINCIPLES OF FAITH / ABACS MÁRTON ÉS ZALÁNYI LÁSZLÓ VITÁJA ÉS A HIT ARTIKULUSAI.

     
       
    (see all issue's content...)  
      Download full version
      full download
 

ABOUT STUDIA UNIVERSITATIS THE STUDIA UNIVERSITATIS SERIES THE ARCHIVE OF STUDIA UNIVERSITATIS

 

The editorial activity of Studia is coordinated by the Council for University Scientific Research, by the Editorial Commission and by 29 editorial teams 

 

Presently, Studia is edited in 29 series (15 series between 1990-1995, 21 series between 1996-1998, 22 series between 1998-1999, 23 series between 1999-2000, 24 series between 2001-2006, 27 series since 2007, 29 series since 2008).

 

 

Studia Universitatis Babes-Bolyai Journal has been part of the University since 1955, being the place where the teaching staff of Babes-Bolyai University present the outcomes of their scientific activities.
 
(more...) (more...) (more...)
 
ABOUT STUDIA  |  THE STUDIA SERIES  |  THE STUDIA ARCHIVE  SUBSCRIPTION  |  CONTACT
1200