Author's details  
           
  Author's name :  COSMIN MARIAN    
    Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România      
           
  Today: 18-04-2024     
      
 
   Articles with the same author  
         
 
1.  DEFINITION OF A CAUSAL MODEL FOR THE DEVELOPMENT OF CIVIC ABILITIES / DEFINIREA UNUI MODEL CAUZAL AL DEZVOLTĂRII ABILIŢĂŢILOR CIVICE.
          Authors: COSMIN MARIAN.

2.  STATE OF QUANTITATIVE RESEARCH METHODS IN POLITICAL SCIENCE / STAREA METODELOR CANTITATIVE DE CERCETARE ÎN ŞTIINŢELE POLITICE.
          Authors: COSMIN MARIAN.

3.  INSTITUTIONAL DESIGN: REINVENTING PARTICIPATION. POLICY OF WORK PLACE REFORM / ARANJAMENTE INSTITUŢIONALE: REINVENTAREA PARTICIPĂRII. PROBLEMA REFORMEI LOCULUI DE MUNCĂ.
          Authors: COSMIN MARIAN.

4.  THE ECONOMIC AND POLITICAL PERCEPTION OF GOVERNMENT EFFECTIVENESS IN ROMANIA’S 90 / PERCEPŢIA EFICACITĂŢII ECONOMICE ŞI POLITICE A GUVERNANŢILOR ÎN ROMÂNIA ANIILOR ‘90.
          Authors: COSMIN MARIAN.

 
         
     
         
           
    Back to previous page