STUDIA SOCIOLOGIA

SCOP ŞI OBIECTIVE STUDIA SOCIOLOGIA

Aşteptăm în primul rând texte de reflecţie teoretică şi metodologică pornind de la rezultatele unor cercetări empirice originale, orientate spre realităţile sociale ale Europei Centrale şi de Est din perspectiva sociologiei, asistenţei sociale, politicilor sociale, antropologiei, studiilor urbane şi de marketing social. Eseurile critice şi recenziile unor publicaţii actuale din domeniu sunt binevenite.

Revista a fost acreditată de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior (CNCSIS) şi încadrată în categoria B+.

 

Cand citati revista, va rugam sa folositi abreviatia: Studia UBB Sociologia.

 

Primirea articolelor, informatii referitoare la copyright

Acceptare
Articolele sunt acceptate doar in limba engleza si se trimit în format electronic la adresa: studiasociology@gmail.com, respectand formatul şi termenul de aparitie al numerelor viitoare.
Nu este permis ca articolele să fi fost publicate anterior sau să fie trimise spre publicare cât timp se află în procesul de recenzare pentru a fi incluse în Studia Universitatis Babeş-Bolyai Sociologia, deşi se admite depunerea acestora pe un server pentru preprint-uri (prepublicaţii).
După ce a primit un manuscris, consiliul editorial notifică prin e-mail autorul în aproximativ două săptămâni cu privire la acceptarea, revizuirea textului sau respingerea acestuia. Consiliul editorial va respinge documentele care nu reușesc să îndeplinească standardele academice din punct de vedere al conținutului științific și calitatea de a scrie în limba engleză. Lucrari acceptate de către consiliul editorial trec printr-un proces de double-blind review process (a se vedea formularul de recenzare), care ar putea dura mai multe săptămâni. Lucrările revizuite treac printr-o alta recenzare. Documentele acceptate sunt editate apoi pentru a îndeplini standardele tehnice. Autorii sunt în întregime responsabili pentru conţinutul lucrărilor lor si a editarii acestora in limba engleza.

Aparitii
Revista apare semestrial ( în lunile iunie şi decembrie).

Depunerea articolelor pentru Studia UBB Sociologia este programată după cum urmează:

- 30 aprilie pentru numărul 1,
- 30 octombrie pentru numărul 2.

Numere apărute
Ne face plăcere să vă informăm că, începând cu numărul 1/ 2010, Studia UBB Sociologia are statutul de ‚Open Access’.
Ca revista Open Acccess, Studia UBB Sociologia nu percepe nicio taxa pentru cititori sau/ si institutiile de care acestia apartin pentru access (citire, descarcare, copiere, distribuire, imprimare pentru nevoi de cercetare, cautare sau accesarea textului complet al articolelor).
Va rugam sa citati articolele utilizate respectind urmatorul format: author (authors), year, title, Studia UBB Sociologia issue/ number, pages.


Pentru numerele mai vechi, sunt disponibile cuprinsul, rezumatul fiecărui articol și cuvintele cheie. Articolele vechi pot fi achiziționate și online, prin intermediul Central and Eastern European Online Library Germania (CEEOL): http://www.ceeol.com

 

Informații referitoare la copyright:
"Transferul drepturilor de autor"
Atunci când articolul este acceptat pentru publicare, eu, ca autor și reprezentant al coautorilor, prin prezenta îmi exprim acordul ca toate drepturile, inclusiv cele legate de formatul și transmiterea electronică, în conformitate cu legile drepturilor de autor, să fie transferate catre Studia Universitatis Babeș-Bolyai Sociologia, excepție făcând cele pe care autorul le păstrează în mod special, și anume: dreptul de a face copii suplimentare  întregului articol publicat sau unei părți din acesta pentru predarea la clasă; dreptul de a refolosi în întregime sau o parte din acest material într-o recenzie sau într-un manual al cărui autor sunt; dreptul de a face copii ale lucrărilor publicate pentru distribuţia internă în cadrul instituţiei în care sunt angajat.

 

 

 

1200