Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no.4 / 2013 - Table of contents
     
     
 
1.  SOME ASPECTS OF THE USUCAPIO IN THE NEW ROMANIAN CIVIL CODE / UNELE ASPECTE ALE NOII REGLEMENTĂRI A UZUCAPIUNII ÎN CODUL CIVIL.
          Authors: .


2.  ROMAN LAW IN AN INTERESTING CASE ON TESTAMENTS, JUDGED BY THE CHISINAU COURT OF APEAL / DREPTUL ROMAN ÎNTR-O JURISPRUDENȚĂ TESTAMENTARĂ INTERESANTĂ A CURȚII DE APEL CHIŞINĂU ASUPRA REZERVEI SUCCESORALE.
          Authors: .


3.  THE LESION, ITS REGIME IN THE FORMER AND THE NEW ROMANIAN CIVIL CODE / LEZIUNEA - ÎNTRE REGLEMENTAREA VECHIULUI ȘI NOULUI COD CIVIL.
          Authors: .


4.  CONSIDERATIONS REGARDING THE ONE DEGREE FIDEICOMMISSARY SUBSTITUTIONS / CONSIDERAȚII ASUPRA NATURII JURIDICE A SUBSTITUȚIILOR FIDEICOMISARE DE GRADUL I.
          Authors: .


5.  THE BEST INTERESTS OF THE CHILD IN THE VIEW OF THE SOUTH AFRICAN CONSTITUTIONAL COURT / APLICAREA PRINCIPIULUI INTERESULUI SUPERIOR AL COPILULUI DE CĂTRE CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A AFRICII DE SUD ÎN CADRUL LUĂRII MĂSURII CONFISCĂRII UNUI IMOBIL CU DESTINAŢIE DE LOCUINŢĂ CE A SERVIT LA SĂVÂRŞIREA UNOR INFRACŢIUNI DE CĂTRE PĂRINŢII UNOR MINORI: O DISCUŢIE A CAZULUI VAN DER BURG AND ANOTHER V NATIONAL DIRECTOR OF PUBLIC PROSECUTIONS AND ANOTHER 2012 (2) SACR 331 (CC).
          Authors: .


6.  A HISTORICAL VIEW OF THE LEGAL APPROACH TO GOOD FAITH AND BAD FAITH IN CONTRACTS / O PRIVIRE ISTORICĂ ASUPRA ABORDĂRII JURIDICE A BUNEI ŞI RELEI CREDINŢE ÎN CONTRACTE.
          Authors: .


7.  ON THE ROMANIAN REGLEMENTATION OF MEDICAL ASSISTED HUMAN REPRODUCTION WITH A THIRD PARTY DONOR / CONSIDERAŢII PRIVIND REGLEMENTAREA REPRODUCERII UMANE ASISTATE MEDICAL CU TERŢ DONATOR ÎN DREPTUL ROMÂN.
          Authors: .


8.  QUASI-CONTRACTS AS SOURCES OF OBLIGATIONS / FAPTELE JURIDICE LICITE – SURSE DE OBLIGAŢII.
          Authors: .


9.  THE PROTECTION OF QUASI-POSSESSION IN SOUTH AFRICAN LAW.
          Authors: .


10.  THE PUBLIC INTERNATIONAL ORDER EXCEPTION IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW AND THE RESERVEDE PORTION / EXCEPŢIA DE ORDINE PUBLICĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT ŞI REZERVA SUCCESORALĂ.
          Authors: .


11.  THE ORIGIN AND THE FUNCTIONS OF SEISIN / ORIGINEA ȘI FUNCȚIILE SEZINEI.
          Authors: .


12.  THE UNILATERAL ACT VS. THE ADMINISTRATIVE ACT / L’ACTE CIVIL UNILATÉRAL C. L’ACTE ADMINISTRATIF – RÉFLEXIONS SUR LA DÉLÉGATION DE L’EXERCICE DU POUVOIR PUBLIC AUX PARTICULIERS.
          Authors: OVIDIU PODARU.


13.  THE UNILATERAL ACT VS. THE ADMINISTRATIVE ACT / ACTUL CIVIL UNILATERAL VS. ACTUL ADMINISTRATIV – REFLECŢII ASUPRA DELEGĂRII CĂTRE PARTICULARI A EXERCIŢIULUI PUTERII PUBLICE.
          Authors: OVIDIU PODARU.


14.  GENERAL CONFIGURATIONS OF THE DISCERNEMENT IN ROMANIAN CIVIL LAW / CONFIGURAŢII GENERALE ALE DISCERNĂMÂNTULUI ÎN DREPTUL CIVIL ROMÂN.
          Authors: .


15.  SOME ASPECTS CONCERNING THE MATERIAL JURISDICTION OF THE COURTS OF FIRST INSTANCE AS INSTANCES IN INHERITANCE SHARES, ACCORDING TO THE NEW CODE OF CIVIL PROCEDURE / CÂTEVA ASPECTE REFERITOARE LA COMPETENŢA MATERIALĂ A JUDECĂTORIILOR CA INSTANŢE DE PRIM GRAD ÎN MATERIA PARTAJULUI SUCCESORAL SUB IMPERIUL NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ.
          Authors: .


16.  THE MUNICIFENT DONOR AND HIS REVENGE ON THE UNGRATEFUL DONEE: THEN AND NOW.
          Authors: RENA VAN DEN BERGH.


17.  LESION AND ITS FUNCTIONAL EQUIVALENTS. A GLANCE AT FRANCE, QUÉBEC, LOUISIANA AND THE UNITED STATES COMMON LAW.
          Authors: .


 
     
 
 
    Back to previous page