Author's details  
           
  Author's name :  EUGEN MUNTEANU    
    Prof. univ. dr., Catedra de Limbă română şi Lingvistică generală, Facultatea de Litere, Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Cercetător ştiinţific principal I, Institutul de Filologie Română A. Philippide, Iaşi. Email: eugenmunteanu@hotmail.com.      
           
  Today: 26-02-2024     
      
 
   Articles with the same author  
         
 
1.  MÖGLICHE RICHTUNGEN UND FORSCHUNGSTHEMEN DER HEUTIGEN RUMÄNISTIK IM DEUTSCHSPRACHIGEN RAUM / POSSIBLE ORIENTATIONS AND RESEARCH THEMES OF ROMANIAN LINGUISTICS IN GERMAN-SPEAKING AREA / LES ORIENTATIONS POSSIBLES ET LES THEMES DE RECHERCHE DE LA LINGUISTIQUE ROUMAINE EN REGION DE LANGUE ALLEMANDE.
          Authors: EUGEN MUNTEANU.

 
         
     
         
           
    Back to previous page