Author's details  
           
  Author's name :  CHRISTIAN-RADU CHEREJI    
    Universitatea "Babeº-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de ªtiinþe Politice ºi Administrative, Catedra de ªtiinte Politice      
           
  Today: 18-04-2024     
      
 
   Articles with the same author  
         
 
1.  THE NATIONAL STATE AND THE INTERNATIONAL SYSTEM / STAT-NAŢIUNE ŞI SISTEM INTERNAŢIONAL.
          Authors: CHRISTIAN-RADU CHEREJI.

2.  THREAT AND VULNERABILITY FOR NATIONAL SECURITY AT THE END OF THE XXTH CENTURY / VULNERABILITATE ŞI AMENINŢARE ÎN PROBLEMA SECURITĂŢII NAŢIONALE LA SFÂRŞITUL SECOLULUI XX.
          Authors: CHRISTIAN-RADU CHEREJI.

 
         
     
         
           
    Back to previous page