Author's details  
           
  Author's name :  OANA BUGNAR-COLDEA    
    Cadru didactic asociat Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, avocat colaborator SCPA „Sergiu Bogdan&Asociatii”, oana.bugnar@yahoo.com, https://orcid.org/0000-0003-4618-4274.      
           
  Today: 16-04-2024     
      
 
   Articles with the same author  
         
 
1.  TAX AMNESTY IN CRIMINAL CASES REGARDING TAX EVASION OFFENCES. APPLICABILITY AND EFFECTS. DECISION NO. 203/A /2022 OF THE CLUJ COURT OF APPEAL / AMNISTIA FISCALĂ ȘI DOSARELE PENALE AVÂND CA OBIECT INFRACȚIUNI DE EVAZIUNE FISCALĂ. APLICABILITATE ȘI EFECTE. DECIZIA NR. 203/A/2022 A CURȚII DE APEL CLUJ.
          Authors: OANA BUGNAR-COLDEA.

2.  THE UNCONSTITUTIONALITY OF THE “CLAIMS OF THE CIVIL PARTY” – ART. 10 PARA. (1) OF LAW NO. 241/2005 * NECONSTITUȚIONALITATEA „PRETENȚIILOR PĂRȚII CIVILE” – ART. 10 ALIN. (1) DIN LEGEA NR. 241/2005.
          Authors: OANA BUGNAR-COLDEA.

3.  NECONSTITUȚIONALITATEA DISPOZIȚIILOR ART. 275 ALIN. (1) LIT. B TEZA I DIN LEGEA NR. 31/1990 A SOCIETĂȚILOR / THE UNCONSTITUTIONALITY OF THE PROVISIONS OF ART. 275 PARA. (1) LETTER B) SENTENCE I OF ROMANIAN LAW NO. 31/1990 ON COMPANIES.
          Authors: OANA BUGNAR-COLDEA.

4.  SUME DE BANI ACHITATE CU TITLU DE INDEMNIZAȚIE DE DETAȘARE UNOR ANGAJAȚI CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ TEMPORAR ACTIVITATEA PE TERITORIUL UNUI ALT STAT DIN UNIUNEA EUROPEANĂ. EVAZIUNE, ABUZ DE DREPT SAU OPTIMIZARE FISCALĂ? / SUMS OF MONEY PAID AS DETACHMENT ALLOWANCE TO EMPLOYEES TEMPORARILY WORKING ON THE TERRITORY OF ANOTHER EU COUNTRY. TAX EVASION, ABUSE OF LAW OR TAX OPTIMISATION?.
          Authors: OANA BUGNAR-COLDEA.

 
         
     
         
           
    Back to previous page