The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no. 2 / 2014  
         
  Article:   CONGRESUL ANUAL AL ASOCIAȚIEI “HENRI CAPITANT” A PRIETENILOR CULTURII JURIDICE FRANCEZE / JOURNÉES INTERNATIONALES DE L’ASSOCIATION „HENRI CAPITANT” DES AMIS DE LA CULTURE JURIDIQUE FRANÇAISE – BARCELONA ŞI MADRID, 19-23 MAI 2014.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Reuniunea anuală internațională a Asociației Capitant a avut loc anul acesta în Spania. Tema generală fixată spre analiză a fost „L’immatériel”, divizată – conform obiceiului – în patru subteme: „Bien et immatériel”, „Contrat et immatériel”, „Procédure et immatériel” şi „Droit nternational privé et immatériel”. Primirea participanților a avut loc în după-masa zilei de 18 mai, găzduită la Barcelona de Camera Notarilor din Catalunia. Sesiunea de deschiderea desfăşurată cu această ocazie a beneficiat de intervențiile câte unui reprezentant al principalelor corpuri profesionale. Dl. Daniel Sédar-Senghor, preşedintele în exercițiu al UINL, a analizat soluții posibile la confruntarea actuală între tradițiile juridice de tip continental şi de common law. În optica domniei sale, deşi rapoartele „Doing bussiness” sunt contestabile în numeroase puncte, nu are sens să fie atacate direct, datorită impactului deosebit al celor care le promovează. Dar se poate ține seama de faptul că anglo-americanii sunt oameni pragmatici, deci receptivi la critici, pe care o teză convingător fundamentată ştiințific îi poate face să-şi schimbe punctul de vedere. Vorbitorul recomanda în consecință să se studieze atuurile dreptului continetal european şi scăderile common law, pentru a se salva măcar ceea ce este bun în tradiția de drept civil.  
         
     
         
         
      Back to previous page