Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no.2 / 2014 - Table of contents
     
     
 
1.  LOSS OF CHANCE / PIERDEREA UNEI ŞANSE PRIVITĂ PRIN PRISMA CONDIŢIILOR RĂSPUNDERII CIVILE.
          Authors: .


2.  REMARKS REGARDING PUNITIVE DAMAGES AND THE FEASIBILITY OF THEIR INTRODUCTION IN CONTRACT IN CONTINENTAL CIVIL LAW SYSTEMS / OBSERVAŢII PRIVIND DAUNELE PUNITIVE ŞI OPORTUNITATEA INTRODUCERII LOR ÎN SISTEMELE DE DREPT CIVIL DE TIP CONTINENTAL.
          Authors: .


3.  THE APPLICATION OF THE PRIORITY PRINCIPLE OF EUROPEAN LAW IN FISCAL MATTERS IN RELATION TO NATIONAL AUTHORITIES / APLICAREA PRINCIPIULUI PRIORITĂŢII DREPTULUI EUROPEAN ÎN MATERIE FISCALĂ DE CĂTRE AUTORITĂȚILE NAŢIONALE.
          Authors: .


4.  « LEGITIMUM » AUT IMPERIALE IUDICIUM ?.
          Authors: .


5.  UNFAIR BANKING FEES: WHAT FREQUENCY FOR BANKING UNFAIR CLAUSES? / COMISIOANE BANCARE SOLICITATE CONSUMATORILOR – CÂT DE FRECVENTE SUNT CLAUZELE BANCARE ABUZIVE?.
          Authors: JUANITA GOICOVICI.


6.  REMARKS CONCERNING THE REGULATION OF GENDER DIFFERENCES - A FUNDAMENTAL POSITIVE CONDITION AT MARRIAGE AS PROVIDED WITHIN THE LEGAL FRAMEWORKS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA / OBSERVAŢII CU PRIVIRE LA REGLEMENTAREA DIFERENŢEI DE SEX - CONDIŢIE DE FOND POZITIVĂ LA CĂSĂTORIE ÎN LEGISLAŢIA REPUBLICII MOLDOVA.
          Authors: VEACESLAV PÎNZARI.


7.  ASPECTS OF THE SEPARATION OF THE JUDICIARY FROM THE TRUSTEESHIP OF THE SACRED IN ROMAN LAW / UNELE ASPECTE ALE DESPRINDERII JURIDICULUI DE SUB TUTELA SACRULUI ÎN DREPTUL ROMAN.
          Authors: CRISTINA POP.


8.  THE OFFENSE PRINCIPAL THEORY IN CRIMINAL LAW – BETWEEN EXIGENCY AND UNSUBSTANTIAL / TEORIA OBIECTULUI JURIDIC ÎN DREPTUL PENAL – ÎNTRE EXIGENŢĂ ŞI DERIZORIU.
          Authors: .


9.  CONTRACTUAL PENALTY AND LIQUIDATED DAMAGES / VERTRAGSSTRAFE UND PAUSCHALIERTER SCHADENSERSATZ IM DEUTSCHEN RECHT.
          Authors: .


10.  CONGRESUL ANUAL AL ASOCIAȚIEI “HENRI CAPITANT” A PRIETENILOR CULTURII JURIDICE FRANCEZE / JOURNÉES INTERNATIONALES DE L’ASSOCIATION „HENRI CAPITANT” DES AMIS DE LA CULTURE JURIDIQUE FRANÇAISE – BARCELONA ŞI MADRID, 19-23 MAI 2014.
          Authors: .


 
     
 
 
    Back to previous page