Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.4 din 2018  
         
  Articol:   STUDIU PRIVIND EFICIENȚA FOLOSIRII JOCURILOR DINAMICE ÎN LECȚIA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT LA CLASELE A VIII-A / STUDY CONCERNING THE EFFICIENCY OF THE USE OF DYNAMIC GAMES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS LESSONS AT 8th CLASS.

Autori:  RADU ADRIAN ROZSNYAI, GROSU EMILIA FLORINA, VASILE SEPTIMIU ORMENIȘAN, GROSU VLAD TEODOR, RADU PAUL OVIDIU.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbeag.63(4).33
Published Online: 2018-12-20
Published Print: 2018-12-20
pp. 49-56

VIEW PDF

FULL PDF

Studiu privind eficiența folosirii jocurilor dinamice în lecția de educație fizică și sport la clasele a VIII-a. Introducere: În lucrarea de față, dorim să prezentăm un studiu experimental prin care să demonstrăm că jocurile dinamice aduc lecției de educație fizică și sport un plus din punct de vedere al rezultatelor probelor de control din programa școlară, dar nu numai, acestea având și un rol important în combaterea absenteismului la orele de sport. Situația problemei studiate: Studiul s-a realizat pe parcursul semestrului I, al anului școlar 2017-2018, la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Câmpia-Turzii, la clasele a VIII-a, prin introducerea în lecțiile de educație fizică și sport a jocurilor dinamice. Evaluarea elevilor s-a realizat cu ajutorul probelor de control obligatorii, cu scopul de a urmări influența jocurilor în rezultatele obținute. Obiective: Obiectivele sunt implementarea jocurilor dinamice în lecțiile de educație fizică și sport la clasele a VIII-a, jocuri specifice pentru fiecare tematică a lecției și cuantificarea eficienței rezultate în urma aplicării acestora cu ajutorul verificării periodice. Materiale și metode: s-au folosit materiale din dotarea școlii precum metrul, saltelele, jaloane, cronometrul, iar ca resursă umană, cele două clase de a VIII-a au fost împărțite în clasa control și clasa experiment. Concluzii și recomandări: În urma experimentului efectuat s-au înregistrat rezultate pozitive la ambele clase cu precizarea că, rezultatele clasei experiment au o îmbunătățire mai mare față de rezultatele clasei control.

Cuvinte-cheie: educație fizică, jocuri dinamice, clasa a VIII-a
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă