STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA

SCOP ŞI OBIECTIVE STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA

- Includerea revistei în prestigioase baze de date internaţionale.
- Difuzarea revistei în străinătate pe bază de abonament şi comenzi.
- Creşterea numărului de articole cu autori străini.  
- Vizibilitatea ediţiilor în format electronic.  
- Creşterea calităţii grafice a revistelor tipărite.

Revista îşi propune să adune cele mai bune colaborări din teologia ortodoxă românească şi să ofere vizibilitate europeană cercetării teologice din ţara noastră. Pe lângă autorii consacraţi, profesori universitari şi teologi de renume, revista oferă încredere cercetătorilor tineri capabili să elaboreze studii teologice de calitate.

Revista a fost acreditată de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior (CNCSIS) şi încadrată în categoria B+.

 

Cand citati revista, va rugam sa folositi abreviatia: SUBBTO

 

Primirea articolelor, informatii referitoare la copyright

Acceptare
Trimiterea articolelor se face respectand cerintele.
Nu este permis ca articolele să fi fost publicate anterior sau să fie trimise spre publicare cât timp se află în procesul de recenzare pentru a fi incluse în Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Orthodoxa deşi se admite depunerea acestora pe un server pentru preprint-uri (prepublicaţii). Articolele rezultate din lucrări prezentate în cadrul conferinţelor nu pot fi trimise spre publicare decât dacă acestea au apărut anterior într-o revistă cu proces de recenzare peer review, ca parte a manifestărilor conferinţei.
Comitetul editorial va respinge acele lucrări care nu ating nivelul de calitate necesar pentru o revistă ştiinţifică. Autorii vor fi anunţati cu privire la acceptarea sau respingerea lucrărilor şi despre sugestiile făcute de către recenzori.  Termenul de referare a unui articol, din momentul trimiterii către referenţi, este de aproximativ două săptămâni. Toate articolele sunt analizate independent de cel puţin doi referenţi, dar autorii sunt în întregime responsabili pentru conţinutul lucrărilor lor. Toate lucrările publicate vor deveni proprietatea revistei.

Aparitii
Revista apare semestrial (în lunile iunie şi decembrie).

Depunerea articolelor pentru SUBBTO este programată după cum urmează:

- 15 aprilie pentru numărul 1,
- 15 octombrie pentru numărul 2.

 

Numere apărute
Ne face plăcere să vă informăm că, începând cu numărul 1/ 2015, SUBBTO are statutul de ‚Open Access’. Ca revista Open Acccess, SUBBTO nu percepe nicio taxa pentru cititori sau/ si institutiile de care acestia apartin pentru access (citire, descarcare, copiere, distribuire, imprimare pentru nevoi de cercetare, cautare sau accesarea textului complet al articolelor).
Va rugam sa citati articolele utilizate respectind urmatorul format: "author (authors), year, title, SUBBTO issue/ number, pages".

Aici găsiţi rezumatul fiecărui număr Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Orthodoxa apărut (cuprins, rezumat, cuvinte cheie). Articolele pot fi achiziționate și online, prin intermediul Central and Eastern European Online Library Germany (C.E.E.O.L.): http://www.ceeol.com.

 

Informații referitoare la copyright:
"Transferul drepturilor de autor"
Atunci când articolul este acceptat pentru publicare, eu, ca autor și reprezentant al coautorilor, prin prezenta îmi exprim acordul ca toate drepturile, inclusiv cele legate de formatul și transmiterea electronică, în conformitate cu legile drepturilor de autor, să fie transferate catre Studia Universitatis Babeș-Bolyai Theologia Orthodoxa, excepție făcând cele pe care autorul le păstrează în mod special, și anume: dreptul de a face copii suplimentare  întregului articol publicat sau unei părți din acesta pentru predarea la clasă; dreptul de a refolosi în întregime sau o parte din acest material într-o recenzie sau într-un manual al cărui autor sunt; dreptul de a face copii ale lucrărilor publicate pentru distribuţia internă în cadrul instituţiei în care sunt angajat.