STUDIA PHILOLOGIA

PREZENT STUDIA PHILOLOGIA

Studia Universitatis Babeș-Bolyai Philologia este o publicație trimestrială (cu apariție în lunile martie, iunie, septembrie și decembrie), supusă unei politici de acces liber și unui proces de evaluare colegială dublu anonimă. Revista este indexată în principalele baze de date naționale (SCIPIO, Diacronia) și internaționale (Web of Science - Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, Index Copernicus, EBSCO, PROQUEST, CEEOL, Gale MLA), regăsindu-se, de asemenea, și în diverse cataloage internaționale. Revista ocupă poziția superioară în clasamentul Consiliului Național al Cercetării Științifice din România (Categoria A).

Începând din septembrie 2021, Studia Universitatis Babe-Bolyai Philologia este o revistă cu acces liber.
Cititorii și instituțiile nu vor fi taxați pentru accesarea (citirea, descărcarea, copierea, distribuirea, tipărirea pentru cercetare) a articolelor integrale. Publicarea revistei este finanțată de Facultatea de Litere și / sau prin granturi instituționale de cercetare.


1200