STUDIA PHILOLOGIA

ISTORIC STUDIA PHILOLOGIA

Cu o istorie de peste șase decenii, Studia Universitatis Babeș-Bolyai Philologia este una dintre revistele academice de marcă din țară. Apărută încă din 1956 ca parte a „Seriei de Științe Sociale” din Buletinul Universităților „V. Babeș” și „Bolyai”, Cluj, apoi îngemănată între 1958-1961 cu secțiunea Historia în cadrul Seriei a IV-a a noii reviste Studia Universitatis „Babeș-Bolyai”, Studia Philologia apare ca serie separată din anul 1962 și până în prezent (cu un scurt hiatus în 1974, când a fost din nou reunită cu Historia și cu Oeconomica).

Ca revistă etalon în domeniul filologiei și deopotrivă ca revistă a Facultății de Litere din Cluj, Studia Philologia a reprezentat și reprezintă una dintre cele mai importante platforme de publicare și diseminare a cercetării filologice din Universitatea „Babeș-Bolyai”, din Transilvania și din țară. Împărțită în mod tradițional, până la finalul anilor ’90, în secțiunile „Studia Lingvistica” și „Studia Litteraria”, revista a fost treptat modernizată după anul 2000, pentru a reflecta integrarea într-o cultură universitară mai amplă, diversificarea tot mai accentuată a domeniilor de cercetare, deschiderea spre abordări teoretice mai variate, racordarea științifică și culturală la orizonturi noi.

Tot din această perioadă datează apariția dosarelor care tratează arii tematice (comparatistică română și literatură comparată, studii de gen, teorii ale traducerii, studii de semiotică, pragmatică ori sociolingvistică etc.), culturi (de la culturile și literaturile europene la Japonia, Norvegia, Irlanda etc.), sau omagiază figuri emblematice (de exemplu Mircea Eliade, Knut Hamsun). Se remarcă astfel efortul de a răspunde preocupărilor de cercetare ale unei comunități academice în continuă expansiune și diversificare.

În consecință, și limbile de publicare s-au modificat radical în ultimii treizeci de ani: inițial predominând limba română, sporadic franceza și engleza, tot mai frecvente după a doua jumătate a anilor ’90, în timp ce după anul 2005 revista publică studii exclusiv în limbi de mare circulație (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană), având însă uneori și numere în alte limbi (norvegiană, portugheză).

Trebuie menționată, de asemenea, creșterea semnificativă a colaborărilor din ultimii ani cu autori prestigioși de la universități de mare calibru din lume și din (sub)domenii variate, care publică alături de membrii comunității științifice locale și naționale. Revista Studia Philologia îi invită deopotrivă pe cercetătorii tineri și pe cei mai experimentați, din țară sau din străinătate, să ia parte la dialogul științific dinamic și riguros pe care l-a întreținut de-a lungul existenței sale.