STUDIA OECONOMICA

SCOP SI OBIECTIVE STUDIA OECONOMICA

- Includerea revistei în prestigioase baze de date internaţionale.
- Difuzarea revistei în străinătate pe bază de abonament şi comenzi.
- Creşterea numărului de articole cu autori străini.  
- Vizibilitatea ediţiilor în format electronic.  
- Creşterea calităţii grafice a revistelor tipărite.

Revista a fost acreditată de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior (CNCSIS) şi încadrată în categoria B+.

 

Când citaţi revista, vă rugăm să folosiţi abreviaţia: Studia UBB Oeconomica.


Primirea articolelor, informatii referitoare la copyright

Acceptare
Se primesc redactate în limba engleză, la adresa de e-mail: studiaoeconomica@econ.ubbcluj.ro.

Lucrările care nu respectă formatul vor fi în mod automat respinse.
Comitetul editorial va respinge acele lucrări care nu ating nivelul de calitate necesar pentru o revistă ştiinţifică. Autorii vor fi anunţati cu privire la acceptarea sau respingerea lucrărilor şi despre sugestiile făcute de către recenzori. Toate articolele sunt analizate independent de cel puţin doi referenţi, dar autorii sunt în întregime responsabili pentru conţinutul lucrărilor lor. Toate lucrările publicate vor deveni proprietatea revistei.

Aparitii
Revista apare de 3 ori pe an, în lunile aprilie, august şi decembrie.

Depunerea articolelor pentru Studia UBB Oeconomica este programată după cum urmează:

- Pentru volumul 1 lucrările finale vor fi primite până la inceputul lunii martie;
- Pentru volumul 2 lucrările finale vor fi primite până la inceputul lunii iulie;
- Pentru volumul 3 lucrările finale vor fi primite până la inceputul lunii noiembrie.

Anunt!
Ne face plăcere să vă informăm că, începând cu numărul 1/ 2015, Studia UBB Oeconomica are statutul de ‚Open Access’. Ca revista Open Acccess, Studia UBB Oeconomica nu percepe nicio taxa pentru cititori sau/ si institutiile de care acestia apartin pentru access (citire, descarcare, copiere, distribuire, imprimare pentru nevoi de cercetare, cautare sau accesarea textului complet al articolelor).
Va rugam sa citati articolele utilizate respectind urmatorul format: "author (authors), year, title, Studia UBB Oeconomica issue/ number, pages".

Aici găsiţi rezumatul fiecărui numărStudia UBB Oeconomica apărut (cuprins, rezumat, cuvinte cheie).

 

Informații referitoare la copyright
"Transferul drepturilor de autor"
Atunci când articolul este acceptat pentru publicare, eu, ca autor și reprezentant al coautorilor, prin prezenta îmi exprim acordul ca toate drepturile, inclusiv cele legate de formatul și transmiterea electronică, în conformitate cu legile drepturilor de autor, să fie transferate catre Studia Universitatis Babeș-Bolyai Oeconomica, excepție făcând cele pe care autorul le păstrează în mod special, și anume: dreptul de a face copii suplimentare  întregului articol publicat sau unei părți din acesta pentru predarea la clasă; dreptul de a refolosi în întregime sau o parte din acest material într-o recenzie sau într-un manual al cărui autor sunt; dreptul de a face copii ale lucrărilor publicate pentru distribuţia internă în cadrul instituţiei în care sunt angajat.