STUDIA MATHEMATICA

STUDIA MATHEMATICA PREZENT

Studia Universitatis Babeş-Bolyai Mathematica este editată trimestrial, în lunile martie, iunie, septembrie şi decembrie, fiecare număr însumând în jur de  250 de pagini. Drept urmare a îmbunătăţirii continue a calităţii publicaţiei, a numeroaselor schimburi internaţionale şi a citărilor din bazele de date internaţionale, revista a fost acreditată de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior şi încadrată în categoria B+.

 

1200