STUDIA IURISPRUDENTIA
 
RECENZARE
   
         
         
   
  DESCRIEREA PROCESULUI DE RECENZARE  
           
  Articolele sunt recenzate de către 2 recenzori din afara Universităţii Babeş-Bolyai, care completează un formular de recenzie standard. Sugestiile acestora sunt trimise autorului, pentru eventuale modificări. Recenzorii nu cunosc numele autorului, la fel cum autorul nu cunoaşte numele recenzorilor (double blind review system).  
           
           
  http://studia.law.ubbcluj.ro/pentruAutori.php  
           
 

Procesul de recenzare

Orice material adresat redacţiei revistei este supus aprecierii ştiinţifice a membrilor Colegiului Redacţional, care oferă autorului un răspuns de acceptare, respingere sau retrimitere spre revizuire în termen de două săptămâni de la primire. Autorii sunt solicitaţi să nu trimită materialul în acest interval la o altă revistă.

Cu două săptămâni înainte de închiderea fiecărui număr, acesta este pus provizoriu în pagină şi trimis integral spre examinare critică şi validare referenţilor din străinătate (Franţa şi Canada). Dacă este cazul, observaţiile critice ale referenţilor sunt comunicate autorului vizat, spre refacerea materialului propus pentru publicare.