STUDIA INFORMATICA

SCOP SI OBIECTIVE STUDIA INFORMATICA

- Includerea revistei în prestigioase baze de date internaţionale.
- Difuzarea revistei în străinătate pe bază de abonament şi comenzi.
- Creşterea numărului de articole cu autori străini.  
- Vizibilitatea ediţiilor în format electronic.  
- Creşterea calităţii grafice a revistelor tipărite.

 

Când citaţi revista, vă rugăm să folosiţi abreviaţia: Studia UBB Informatica.

 

Primirea articolelor, informatii referitoare la copyright

Acceptare
Articolele se vor trimite respectand cs.ubbcluj.ro/~studia-i/journal/journal/about/submissions. Autorii vor fi anunţati cu privire la acceptarea sau respingerea lucrărilor şi despre sugestiile făcute de către referenţi. Toate articolele sunt analizate independent de cel puţin doi referenţi, dar autorii sunt în întregime responsabili pentru conţinutul lucrărilor lor. Toate lucrările publicate vor deveni proprietatea revistei.

Pentru alte informatii accesati:

http://www.cs.ubbcluj.ro/~studia-i/guideWritingPapers.pdf
http://www.cs.ubbcluj.ro/~studia-i/authors.php#format
http://www.cs.ubbcluj.ro/~studia-i/authors.php

Aparitii
Revista apare trimestrial, în lunile martie, iunie, septembrie şi decembrie.

Depunerea articolelor pentru Studia UBB Informatica este programată după cum urmează:

- Pentru volumul 1 lucrările finale vor fi primite până la începutul lunii februarie.
- Pentru volumul 2 lucrările finale vor fi primite până la începutul lunii mai.
- Pentru volumul 3 lucrările finale vor fi primite până la începutul lunii august.
- Pentru volumul 4 lucrările finale vor fi primite până la începutul lunii noiembrie.

Aici găsiţi rezumatul fiecărui număr Studia Universitatis Babeş-Bolyai Informatica apărut (cuprins, rezumat, cuvinte cheie). Articolele pot fi accesate full online la: http://www.cs.ubbcluj.ro/~studia-i/


Informații referitoare la copyright
"Transferul drepturilor de autor"
Atunci când articolul este acceptat pentru publicare, eu, ca autor și reprezentant al coautorilor, prin prezenta îmi exprim acordul ca toate drepturile, inclusiv cele legate de formatul și transmiterea electronică, în conformitate cu legile drepturilor de autor, să fie transferate catre Studia Universitatis Babeș-Bolyai Informatica, excepție făcând cele pe care autorul le păstrează în mod special, și anume: dreptul de a face copii suplimentare  întregului articol publicat sau unei părți din acesta pentru predarea la clasă; dreptul de a refolosi în întregime sau o parte din acest material într-o recenzie sau într-un manual al cărui autor sunt; dreptul de a face copii ale lucrărilor publicate pentru distribuţia internă în cadrul instituţiei în care sunt angajat.

 

1200