STUDIA HISTORIA ARTIUM
 
STUDIA HISTORIA ARTIUM
   
           
 

From September 2021 onwards, all Studia UBB series change their status to OPEN ACCESS JOURNALS.

As an Open Access journal, Studia UBB Historia Artium does not charge readers or their institutions for access (read, download, copy, distribute, print for research use, search, or link to the full texts of articles).
Please cite the articles respecting the following format: author (authors), year, title, Studia UBB Historia Artium, issue/ number, pages, DOI.

[Ca revista Open Acccess, Studia UBB Historia Artium nu percepe nicio taxa pentru cititori sau/ si institutiile de care acestia apartin pentru acces (citire, descarcare, copiere, distribuire, imprimare pentru nevoi de cercetare, cautare sau accesarea textului complet al articolelor). Va rugam sa citati articolele utilizate respectind urmatorul format: autor (autor/i), an, titlu, Studia UBB Historia Artium, nr., pg., DOI]

The free pdf version of the articles can be found at http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/arhiva_en.php.
Select series HISTORIA ARTIUM, and then press SORT.
In order to view the table of contents of each volume, you can access the link [contents...].
To download the full pdf version of the volume, go to [full text].
To view the summary & keywords of each article and download the individual pdf file, click on each title in the table of contents.
Clicking on author name you will read the institutional affiliation, the email address and the articles published in Studia UBB Journals.

[Versiunea pdf gratuită a articolelor poate fi găsită la http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/arhiva_en.php.
Selectați seria HISTORIA ARTIUM, apoi apăsați SORT.
Pentru a vizualiza cuprinsul fiecărui volum, puteți accesa linkul [contents...].
Pentru a descărca versiunea pdf completă a volumului, accesați [full text].
Pentru a vizualiza rezumatul și cuvintele cheie ale fiecărui articol și descărca fișierul pdf individual, faceți clic pe fiecare titlu din cuprins.
Dând clic pe numele autorului, veți afla afilierea instituțională, adresa de e-mail și articolele publicate în revistele Studia UBB.]

 

QUICK LINKS FOR THE PDF VERSION (LATEST ISSUES):

Full pdf 1/2021: http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1428.pdf

Full pdf 1/2020: http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1364.pdf

Full pdf 1/2019: http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1288.pdf

Full pdf 1/2018: http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1222.pdf

Full pdf 1/2017: http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1140.pdf

Older volumes may be found in the archive, at http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/arhiva_en.php.

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           
 
1200