Studia Musica
STUDIA ENGINEERING

 

 

Review

 

 
 

1. Transmiterea lucrării spre publicare
Fiecare autor transmite redacției articolul pe care dorește să-l publice, în format electronic, la adresa de email: nicoleta.gillich@ubbcluj.ro.

2. Evaluarea în cadrul redacției
Redacția seriei Studia Engineering verifică structura și setările articolului, în raport cu Ghidul pentru autori al revistei, pentru a se asigura că respectă cerințele menționate în Instrucțiunile pentru autori.

3. Evaluare de către redactorul-șef
Redactorul-șef verifică conținutul lucrării, pentru a stabili dacă aceasta poate fi publicată în paginile revistei și este suficient de originală și interesantă. În caz contrar, lucrarea poate fi respinsă, iar procesul de review poate fi oprit.

4. Invitația la peer review
Editorii asociați se ocupă mai departe de peer review. Ei trimit invitații în acest sens unor experți care ar putea fi recenzori adecvați domeniului de interes al revistei. De obicei, este nevoie de doi recenzori pentru a realiza peer review. Recenzorii invitați analizează invitația în conformitate cu propria expertiză în domeniu, cu potențialele conflicte de interese și cu propria disponibilitate. Așadar, aceștia pot accepta sau refuza invitația de a participa la procesul de evaluare. Procesul se repetă până la atingerea numărului adecvat de recenzori.

5. Efectuarea review-ului
Recenzorul citește lucrarea și, dacă se constată probleme majore în această etapă, ea poate fi respinsă. În caz contrar, recenzorul realizează o analiză detaliată a conținutului, completând un „Review form”. Recomandarea pentru articolul respectiv poate fi: acceptă, revizie minoră, revizie majoră sau lucrare respinsă.

6. Luarea decizie și comunicarea acesteia
Redactorul-șef al seriei ia în considerare recenziile și ia o decizie finală în acord cu observațiile recenzorilor. Dacă recenziile sunt foarte diferite, poate fi invitat un recenzor suplimentar pentru a oferi încă o opinie înainte de a se lua decizia finală. Redactorul-șef transmite autorului scrisoarea de decizie prin e-mail, incluzând comentariile recenzorilor. Comentariile sunt anonime.

7. Răspunsul către evaluatori
În cazul în care lucrarea a fost retrimisă autorului pentru revizie, redacția așteaptă să primească o versiune îmbunătățită de la acesta, împreună cu răspunsuri pertinente la comentariile recenzorilor, precum și cu evidențierea modificărilor aduse noii versiuni a lucrării. Pașii de la 4 la 6 se repetă, iar decizia finală poate fi: lucrare acceptată sau lucrare respinsă.

8. Publicarea articolului/lucrării
Dacă este acceptată, lucrarea este publicată în paginile revistei. Autorii sunt rugați ca înainte de publicare, să completeze și să transmită redacției un Acord privind drepturile de autor.

 

 
           
 
1200