Studia Musica
STUDIA ENGINEERING
   
     
 

PREZENT STUDIA ENGINEERING

Studia Universitatis Babeș-Bolyai Engineering este revista Facultății de Inginerie și publică rezultatele cercetărilor fundamentale și experimentale în toate domeniile ingineriei, încurajând o abordare interdisciplinară în acest sens.

Tipul Revistei: Open Access

Când citaţi revista, vă rugăm să folosiţi abreviaţia: Studia UBB Engineering

 

Primirea articolelor, informatii referitoare la copyright

Acceptare:
Articolele vor fi redactate în format Word. Expedierea se face electronic, la adresa: nicoleta.gillich@ubbcluj.ro, respectand termenul de predare anunţat şi template-ul revistei.

Nu se solicită nicio taxă pentru publicare.

Originalitatea manuscrisului va fi verificată cu software-ul sistemantiplagiat.ro
.

Articolele sunt publicate în limba engleză. Efectuăm un proces de evaluare "single-blind peer reviewed process".
Autorii vor fi anunțați cu privire la acceptarea sau respingerea articolelor lor și la sugestiile
făcute de recenzori în 30 de zile.

Aparitii
Revista este publicată anual, în octombrie.
Termenul limită pentru depunerea lucrărilor pentru anul în curs este sfârșitul lunii septembrie.

Rezumatele, cuvintele-cheie și fișierele PDF se regăsesc in arhiva:
http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/arhiva.php


Informații referitoare la copyright
"Transferul drepturilor de autor"
Atunci când articolul este acceptat pentru publicare, eu, ca autor și reprezentant al coautorilor, prin prezenta îmi exprim acordul ca toate drepturile, inclusiv cele legate de formatul și transmiterea electronică, în conformitate cu legile drepturilor de autor, să fie transferate catre Studia Universitatis Babeș-Bolyai, excepție făcând cele pe care autorul le păstrează în mod special, și anume: dreptul de a face copii suplimentare  întregului articol publicat sau unei părți din acesta pentru predarea la clasă; dreptul de a refolosi în întregime sau o parte din acest material într-o recenzie sau într-un manual al cărui autor sunt; dreptul de a face copii ale lucrărilor publicate pentru distribuţia internă în cadrul instituţiei în care sunt angajat.

 

 

Articole sunt publicate în limba engleză.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           
       
         
1200