STUDIA DRAMATICA

SCOP ŞI OBIECTIVE STUDIA UBB DRAMATICA

STUDIA UBB DRAMATICA este o revistă științifică internațională semestrială de Studii de Teatru și Film, concepută și coordonată de cadre ale Facultății de Teatru și Film (UBB, Cluj-Napoca) și de specialiști în domeniu din străinătate. Revista apare în format print și open access online, se editează în engleză dar și cu texte în franceză, iar câteva dintre obiectivele principale sunt promovarea cercetării despre teatrul românesc în străinătate, crearea unei platforme de schimburi științifice internaționale de înalt nivel, în domeniul larg al artelor spectacolului/ arte performative și film, dezvoltarea reacțiilor critice constructive la publicațiile și produsele artistice din domeniu și diseminarea rezultatelor cercetării actuale de vârf din domeniu.

De la prima a apariție din 2006, revista a evoluat de pe planul național la cel internațional, urmând o deschidere constantă și semnificativă înspre crearea unei rețele de practicieni și cercetători din universități de prestigiu din Europa și Statele Unite, care să împărtășească și să disemineze rezultatele studiilor proprii sau realizate în echipe de cercetare, pe subiecte de actualitate și teme internaționale. Alegerea regrupării diferitelor numere ale revistei pe criterii tematice s-a impus astfel pentru promovarea disciplinei și rigorii științifice precum și pentru evidențierea unor subiecte și câmpuri de studiu care catalizează interesul cercetătorilor și al oamenilor de teatru în perioada contemporană.

Scopul revistei este să încurajeze cercetările originale în domeniul artelor spectacolului, prin realizarea de numere tematice bine conectate la fluxul internațional al cercetării în științele umaniste. Ne propunem mai multe obiective, dintre care le menționăm pe cele mai importante:

1. -Crearea unei platforme de dezbateri academice de înaltă ținută, care să reunească atât cercetători de la universități din România, cât și cercetători străini reputați;
2. -Promovarea cercetării românești în limbi de circulație internațională (engleză, franceză) și creșterea impactului ei asupra domeniului;
3. -Constituirea unui profil academic coerent, serios și ușor recognoscibil al școlii de teatru și film clujene, pentru care revista să fie una dintre principalele embleme;
4. -Abordarea unor teme de reflecție în același timp actuale, dar extrem de bogate și de stimulante din punct de vedere științific;
5. -Asocierea strânsă între abordările teoretice și cele practice, stimularea cercetărilor aplicate și a abordărilor teoretice întemeiate pe experiențe artistice;
6. -Promovarea interdisciplinarității și a abordărilor multi-nivelare ale fenomenului teatral, care să-l pună în relație cu filmul, artele vizuale, literatura etc.
7. -Dezvoltarea unui corpus de metodologii dinamice, adecvate teatrului și filmului, prin dialogul cu discipline conexe, cum ar fi psihologia, sociologia, filozofia, ș.a.