STUDIA DRAMATICA

SCOP ŞI OBIECTIVE STUDIA UBB DRAMATICA

 

Studia UBB Dramatica îşi propune să devină o platformă de dezbatere a ideilor, teoriilor şi, mai ales, a viziunilor interdisciplinare, plecând de la componenta spectaculară marcantă a societăţii celui de-al treilea mileniu. Sunt invitaţi să colaboreze aici atât personalităţile din mediul academic cît şi cele din mediul teatral, cinematografic şi mediatic care au preocupări teoretice şi ştiinţifice aplicate.

Obiective:

- consolidarea relaţiilor de colaborare cu autori şi cercetători străini în domeniul artelor spactacolului şi a artelor vizuale
- creşterea factorului de impact al revistei
- continuarea includerii revistei în cât mai multe baze de date internaţionale
- lărgirea difuzării revistei în străinătate pe bază de abonament, comenzi şi schimburi de publicăţii
- creşterea vizibilităţii ediţiilor în format electronic
- indexarea revistei în Thomson Reuters (ISI) Web of Knowledge

 

Cand citaţi revista, vă rugăm să folosiţi abreviaţia: Studia UBB Dramatica.

 

Primirea articolelor, informatii referitoare la copyright

Acceptare

Articolele se vor trimite în format electronic, pe adresa redacţiei: studia.dramatica@ubbcluj.ro.

Condiţii:

-respectarea profilului revistei şi a tematicii numerelor;
-respectarea termenului de predare anunţat;
-respectarea cerinţelor de publicare şi a normelor Studia (a se consulta rubrica Instrucţiuni pentru autori)
-încadrarea lungimii manuscrisului între 5000 şi 8000 cuvinte pentru Articole şi între 1500 şi 2500 cuvinte pentru Cronici.
-pentru autorii români, rezumatul şi cuvintele cheie în engleză vor fi dublate de varianta lor în română.

Nu vor fi aceptate:

-texte publicate anterior în altă revistă sau publicaţie tipărită (cărţi, acte de colocvii etc.)
-texte încărcate pe un server public

Autorii vor fi anunţati cu privire la acceptarea sau respingerea lucrărilor şi despre sugestiile făcute de către referenţi. Toate articolele sunt analizate independent de cel puţin doi referenţi, dar autorii sunt în întregime responsabili pentru conţinutul lucrărilor lor. Toate lucrările publicate vor deveni proprietatea revistei.

 

Informații referitoare la copyright
"Transferul drepturilor de autor"
Atunci când articolul este acceptat pentru publicare, eu, ca autor și reprezentant al coautorilor, prin prezenta îmi exprim acordul ca toate drepturile, inclusiv cele legate de formatul și transmiterea electronică, în conformitate cu legile drepturilor de autor, să fie transferate catre Studia Universitatis Babeș-Bolyai Dramatica, excepție făcând cele pe care autorul le păstrează în mod special, și anume: dreptul de a face copii suplimentare întregului articol publicat sau unei părți din acesta pentru predarea la clasă; dreptul de a refolosi în întregime sau o parte din acest material într-o recenzie sau într-un manual al cărui autor sunt; dreptul de a face copii ale lucrărilor publicate pentru distribuţia internă în cadrul instituţiei în care sunt angajat.

 

 

1200