STUDIA DRAMATICA

ISTORIC STUDIA UBB DRAMATICA

 

Revista ştiinţifică Studia Universitatis Babeş-Bolyai Dramatica a fost creată la începutul anului 2006, ca publicaţie academică semestrială, fiind una dintre cele mai tinere serii din ampla colecţie a Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj Napoca. Apariţia acestei reviste este strâns legată de procesul de evoluţie al Facultăţii de Teatru şi Televiziune, care a devenit în 2005, după mai bine de un deceniu de funcţionare în regim de catedră în cadrul Facultăţii de Litere (1991), o instituţie independentă, modernă şi dinamică.

Dat fiind că facultatea oferă specializări atât în Artele spectacolului (departamentul de Teatru: Actorie, Regie, Teatrologie) cât şi în  Artele vizuale (departamentul CFM: Cinematografie, Filmologie, Fotografie, Media), revista Studia UBB Dramatica a reunit încă din primul număr articole, studii, eseuri, interviuri, cronici, recenzii de carte, spectacol şi film, regrupate în funcţie de câmpurile de interes ale profesorilor şi studenţilor facultăţii.

În evoluţia sa, revista a încercat să se adapteze  în permanenţă exigenţelor ştiinţifice atât la nivel de formă cât şi de conţinut. Personalităţi marcante din domeniul artelor spectacolului, precum Silviu Purcărete, George Banu, Andrei Şerban, Visky Andras, Marian Popescu, Marc Bogaerts, Monique Banu Borie, David Zinder, Claudia Tatinge Nascimento au acordat interviuri sau au publicat în paginile revistei noastre.

Dacă până în 2011 datele apariţiei revistei erau iunie şi decembrie, numerele fiind coordonate de câte un cadru universitar responsabil fixat prin rotaţie,  începând din 2012, Studia UBB Dramatica se aliniază datelor de apariţie specifice publicaţiilor internaţionale de referinţă în domeniu, respectiv lunile martie şi octombrie ale fiecărui an calendaristic. În ceea ce priveşte asumarea răspunderii apariţiei fiecărui număr, munca echipei redacţionale (formată din cadre de prestigiu ale Facultăţii noastre precum şi din specialişti de renume naţional şi internaţional) este coordonată, pe lângă responsabilul de număr, de către un nou redactor şef (Prof. dr. Liviu Maliţa) şi un nou secretar de redacţie (Lector dr. Ştefana Pop-Curşeu).

 

1200