STUDIA DRAMATICA

 
RECENZARE
   
           
  DESCRIEREA PROCESULUI DE RECENZARE  
           
 

Procesul de evaluare double blind este conceput pentru a se asigura că Studia Universitatis Babeș-Bolyai Dramatica, publică articole științifice de foarte bună calitate. După primirea unui manuscris, editorii numărului curent vor elimina toate datele personale care pot identifica autorul.

Revista se angajează ca articolele să fie trimise către 2 recenzori din afara instituției căreia îi este afiliat autorul. Aceștia le verifică, redactează o evaluare scrisă și completează un formular de recenzie standard. Sugestiile acestora sunt trimise autorului, pentru eventuale modificări. Recenzorii nu cunosc numele autorului, la fel cum autorul nu cunoaşte numele recenzorilor cărora le-a fost trimis articolul lor (double blind review system).

 
           
           
 

 

GHID PENTRU EVALUATORI (Peer Reviewers)

 

Vă rugăm să evaluaţi articolele trimise revistei noastre, după cum urmează:

1. Evaluare scrisă – critici şi comentarii asupra articolului (1-5 pagini).
2. Evaluare bazată pe formular.

 

FORMULAR DE EVALUARE:

 

Aspectul

Evaluarea

1

Titlul este clar şi reflectă obiectul de studiu.

 

2

Rezumatul sintetizează clar conţinutul articolului.

 

3

Introducerea prezintă relevanţa articolului în cadrul domeniului specific şi citează rezultatele principale obţinute de către alţi autori în legătură cu acest subiect.

 

4

Articolul conţine o relevantă trecere în revistă a studiilor anterioare în domeniu.

 

5

Metodologia utilizată este prezentată coerent şi există o justificare corectă în privinţa alegerii acesteia în defavoarea altor metodologii.

 

6

Sursa documentelor folosite este de încredere (baze de date oficiale, mostre reprezentative etc.).

 

7

Contribuţia ştiinţifică a lucrării este originală.

 

8

Concluziile rezumă în mod clar rezultatele şi consecinţele.

 

9

Bibliografia este recentă şi selectată adecvat. Există o legătură clară între referinţele bibliografice de la sfârşitul lucrării şi cele citate în text.

 

10

Vocabularul utilizat este de nivel academic, fără incoerenţe şi greşeli gramaticale.

 


Recomandarea pentru publicare:

  1. Acceptat în forma iniţială
  2. Acceptat cu modificări minore
  3. Acceptat cu modificări substanţiale
  4. Respins

 

Numele evaluatorului:


Data:

 

 
           
 

STUDIA UBB DRAMATICA PEER REVIEWERS:

 

MARIE-LOUISE PAULESC, University of Arizona, Tucson, Arizona, USA

ILEANA ORLICH, Arizona State University, USA

MARIE CLEREN, Université Paris 4 Sorbonne, France

LIVIU DOSPINESCU, Université Laval, Québeq, Canada

DOMNICA RĂDULESCU, Washington & Lee University, USA

LAURA CARETTI, Universitatea din Siena, Italia

GILLES DECLERCQ, Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle, France

LAURA MESINA, Centrul de Excelență în Studiul Imaginii, Universiatea București

MARIA ZĂRNESCU, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică
UNATC „I.L. Caragiale“ Bucureşti, Facultatea de Teatru, Departamentul Studii Teatrale

ANCA MĂNIUȚIU, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România

CATHERINE TREILHOU-BALAUDÉ, Institut d’Etudes Théâtrales, Paris 3 Sorbonne- Nouvelle