STUDIA BIOLOGIA
   
     
 

PREZENT STUDIA BIOLOGIA

Studia UBB Biologia apare de două ori pe an, în iunie și decembrie şi publică articole de cercetare, scurte comunicări, rezumate, sinteze și recenzii de carte din toate domeniile de biologie. Sunt publicate de asemenea şi articole In memoriam. Evaluarea articolelor se face de către referenţi de specialitate, fără a cunoaște autorii lucrărilor. Similar, autorilor nu le este adusă la cunoștință identitatea referenților.


Revista a fost acreditată de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior (CNCSIS) şi încadrată în categoria B+.


Cand citaţi revista, vă rugăm să folosiţi abrevierea: Studia UBB Biologia.

 

 

Primirea articolelor, informatii referitoare la copyright

Acceptare
Articolele se vor trimite în format electronic, prin email, la adresa: studia.ubb.biologia@gmail.com. Lucrările care nu respectă formatul vor fi în mod automat respinse [Word template]. Autorii vor fi anunţati cu privire la acceptarea sau respingerea lucrărilor şi despre sugestiile făcute de către referenţi via e-mail: studia.ubb.biologia@gmail.com. Toate articolele sunt analizate independent de referenţi, dar autorii sunt în întregime responsabili pentru conţinutul lucrărilor lor. Toate lucrările publicate vor deveni proprietatea revistei.

Depunerea articolelor pentru Studia UBB Biologia este programată după cum urmează:

- Pentru volumul 1 lucrările finale vor fi primite până la începutul lunii aprilie;
- Pentru volumul 2 lucrările finale vor fi primite până la începutul lunii octombrie.

Informații referitoare la copyright
"Transferul drepturilor de autor"
Atunci când articolul este acceptat pentru publicare, eu, ca autor și reprezentant al coautorilor, prin prezenta îmi exprim acordul ca toate drepturile, inclusiv cele legate de formatul și transmiterea electronică, în conformitate cu legile drepturilor de autor, să fie transferate catre Studia Universitatis Babeș-Bolyai Biologia, excepție făcând cele pe care autorul le păstrează în mod special, și anume: dreptul de a face copii suplimentare  întregului articol publicat sau unei părți din acesta pentru predarea la clasă; dreptul de a refolosi în întregime sau o parte din acest material într-o recenzie sau într-un manual al cărui autor sunt; dreptul de a face copii ale lucrărilor publicate pentru distribuţia internă în cadrul instituţiei în care sunt angajat.

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           
       
         
1200