Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Issue no.2 / 2015 - Table of contents
     
     
 
1.  GREETINGS TO DR. MOLNÁR JÁNOS ON HIS 60TH BIRTHDAY ANNIVERSARY / A 60 ÉVES DR. MOLNÁR JÁNOS KÖSZÖNTÉSE.
          Authors: BUZOGÁNY DEZSŐ.


2.  THE ELECTION AND CALLING OF THE DISCIPLES / A TANÍTVÁNYOK KIVÁLASZTÁSA ÉS ELHÍVÁSA.
          Authors: LÉSZAI LEHEL.


3.  PROPHECY AND CONFESSION. A SOCIAL ETHICAL INQUIRY OF THE CURRENT PHENOMENA / PROPHETIE UND BEKENNTNIS. EINE UNTERSUCHUNG AUS SOZIALETHISCHER SICHT.
          Authors: FAZAKAS SÁNDOR.


4.  CHILDBIRTH AS SOURCE OF JOY OR MISERY / A GYERMEKÁLDÁS MINT ÖRÖMFORRÁS, – VAGY SZENVEDÉS?.
          Authors: PÜSÖK SAROLTA.


5.  THE NOTION OF FORGIVENESS BY VLADIMIR JANKÉLÉVITCH IN THE INTERPRETATION OF JACQUES DERRIDA / VLADIMIR JANKÉLÉVITCH MEGBOCSÁTÁS FOGALMA JACQUES DERRIDA ÉRTELMEZÉSÉBEN.
          Authors: VISKY SÁNDOR-BÉLA.


6.  FROM CAUSAL-LINEAR TO SYSTEMATIC THINKING - A PARADIGM SHIFT AND ITS CONSEQUENCES ALSO FOR PASTORAL PSYCHOLOGY / VOM KAUSAL-LINEAREN ZUR SYSTEMISCHEN DENKEN. EIN PARADIGMEN-WECHSEL UND SEINE KONSEQUENZEN- AUCH FÜR DIE PASTORALPSYCHOLOGIE .
          Authors: HÉZSER GÁBOR.


7.  DAYDREAM AND REALITY – REFLECTIONS ABOUT OUR WAYS OF READING BASED ON THE BOOKS OF STEPHENIE MEYER / ÁLMODOZÁS ÉS VALÓSÁG GONDOLATOK AZ OLVASÁSI SZOKÁSAINKRÓL STEPHENIE MEYER KÖNYVE NYOMÁN .
          Authors: KUN MÁRIA.


8.  THE EFFECT OF POSITIVE EMOTIONS FROM THE PERSPECTIVE OF HEALTH PROTECTION / A POZITÍV ÉRZELMEK SPIRÁLHATÁSA AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS SZEMPONTJÁBÓL .
          Authors: .


9.  TEACHING THEOLOGY AT THE UNIVERSITY / TEOLÓGIA NEMCSAK LELKÉSZEKNEK, TEOLÓGIA AZ EGYETEMEN .
          Authors: BUZOGÁNY DEZSŐ.


10.  UNIFYING ATTEMPTS WITHIN THE HUNGARIAN LUTHERAN AND CALVINIST CHURCHES AT THE BEGINNING OF THE 19TH CENTURY / EGYSÉGTÖREKVÉSEK A MAGYAR LUTHERÁNUS ÉS KÁLVINISTA EGYHÁZBAN A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN .
          Authors: LUKÁCS OLGA.


11.  ADDITIONAL DATA TO THE HISTORY OF THE REFORMED EDUCATION IN THE 18TH CENTURY AND TO THE ACTIVITY OF BACKAMADARASI KISS GERGELY / KIEGÉSZÍTŐ ADATOK AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS NÉPOKTATÁS 18. SZÁZADI TÖRTÉNETÉHEZ ÉS BACKAMADARASI KISS GERGELY MUNKÁSSÁGÁHOZ.
          Authors: PÉTER ISTVÁN.


12.  NATIONAL TRAUMAS – LOCAL MEMORIES. VILLAGES SOUTHEAST AND SOUTHWEST FROM KOLOZSVÁR DURING WW2 – GENERAL RESEARCH OVERVIEW / NEMZETI TRAUMÁK – LOKÁLIS EMLÉKEZET AZ 1940–1944 KÖZÖTTI IDŐSZAK A MEZŐSÉG DÉL-ERDÉLYBEN MARADT TELEPÜLÉSEIN .
          Authors: .


13.  PSALM SINGING IN TRANSYLVANIA / ZSOLTÁRÉNEKLÉS ERDÉLYBEN.
          Authors: PÉTER ÉVA.


 
     
 
 
    Back to previous page