Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Issue no.1 / 2009 - Table of contents
     
     
 
1.  CEREMONIAL FAREWELL SPEECH / ÉVZÁRÓ BESZÉD.
          Authors: MOLNÁR JÁNOS.


2.  HISTORICAL DEFINITION OF THE AGE OF THE PATRIARCHS / A PÁTRIÁRKÁK KORÁNAK TÖRTÉNELMI MEGHATÁROZÁSA.
          Authors: MOLNÁR JÁNOS.


3.  THE MISSION OF JESUS CHRIST / JÉZUS KRISZTUS KÜLDETÉSE.
          Authors: LÉSZAI LEHEL.


4.  RELATION BETWEEN GOD AND MAN IN THE POETICAL WORKS OF ADY ENDRE / AZ ISTENHEZ HANYATLÓ ÁRNYÉKISTEN ÉS EMBER KAPCSOLATA ADY ENDRE KÖLTÉSZETÉBEN.
          Authors: PÜSÖK SAROLTA.


5.  SEVERAL THEOLOGICAL CONSIDERATIONS CONCERNING THE CREATION VS. EVOLUTION DEBATE.
          Authors: VISKY SÁNDOR-BÉLA.


6.  PÉTER BOD, THE ECCLESIASTICAL HISTORIOGRAPHER AND HIS CHURCH HISTORY / BOD PÉTER, AZ EGYHÁZTÖRTÉNÉSZ ÉS EGYHÁZTÖRTÉNETE.
          Authors: BUZOGÁNY DEZSŐ.


7.  LAWS REGARDING STATE OF SIEGE AND THE REFORMED CHURCH IN ROMANIA (1940–45) / A ROMÁNIAI OSTROMÁLLAPOT HATÁSA A DÉL-ERDÉLYI REFORMÁTUS KÖZÖSSÉGEKRE (1940–45).
          Authors: HANKÓ-NAGY ALPÁR.


8.  CHANGES IN THE 16–17TH CENTURIES IN THE REFORMED SCHOOL CULTURE OF TRANSYLVANIA / 16–17. SZÁZADI VÁLTOZÁSOK AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS ISKOLAKULTÚRÁBAN CHANGES IN THE 16–17TH CENTURIES IN THE REFORMED SCHOOL CULTURE OF TRANSYLVANIA.
          Authors: LUKÁCS OLGA.


9.  THE SYSTEM OF EDUCATION ACCORDING TO COMENIUS’ PEDAGOGY / A NEVELÉS RENDSZERE JOHANNES AMOS COMENIUS PEDAGÓGIÁJA ALAPJÁN.
          Authors: KINDA ELEONÓRA.


10.  OUR CALVINIST HERITAGE / KÁLVINI ÖRÖKSÉGÜNK.
          Authors: KUN MÁRIA.


 
     
 
 
    Back to previous page