Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Issue no.1-2 / 2006 - Table of contents
     
     
 
1.  CEREMONIAL FAREWELL SPEECH / ÉVZÁRÓ BESZÉD.
          Authors: MOLNÁR JÁNOS.


2.  THE STORY OF THE FLOOD IN THE BOOK OF GENESIS / AZ ÖZÖNVÍZ TÖRTÉNETE / DIE SINTFL UTERZÄHLUNG.
          Authors: MOLNÁR JÁNOS.


3.  VOCATION AND MISSION IN THE SYNOPTIC GOSPELS / VOCATIO ÉS MISSIO A SZINOPTIKUS EVANGÉLIUMOKBAN.
          Authors: LÉSZAI LEHEL.


4.  FEMALE MEMBERSHIP IN THE COMMUNITY OF TH ERAPEUTAE (PHILO OF ALEXANDRIA: DE VITA CONTEMPLATIVA) / NŐI TAGSÁG AZ EGYIPTOMI THERAPEUTÁK KÖZÖSSÉGÉBEN ALEXANDRIAI PHILÓN DE VITA CONTEMPLATIVA C. MŰVE ALAPJÁN.
          Authors: ADORJÁNI ZOLTÁN.


5.  VITADICEA INSTEAD OF TH EODICY: FRIEDRICH NIETZSCHE AND THE QUEST ION OF SUFFERING / TEODICEA HELYETT VITADICEA: FRIEDRICH NIETZSCHE ÉS A SZENVEDÉS / NIETZSCHE UND DAS CHRISTENTUM.
          Authors: VISKY SÁNDOR-BÉLA.


6.  KIERKEGAARD’S STRANGE EPISTEMOLOGY AND HIS INFLUENCE IN VIEWS OF JAMES LODER / INTERDISZCIPLINÁRIS KALANDOZÁS A KIERKEGAARDI ISMERETELMÉLET ÉS ANNAK HATÁSTÖRTÉNETE VILÁGÁBAN JAMES LODER ELEMZÉSEI NYOMÁN.
          Authors: PÜSÖK SAROLTA.


7.  EXPERIMENTUM CRUCIS, OR THE PROBLEM OF SUFFERING IN THE OEUVRE OF VIKTOR E. FRANKL / AZ EXPERIMENTUM CRUCIS, AVAGY A SZENVEDÉS KÉRDÉSKÖRE VIKTOR E. FRANKL MŰVEIBEN.
          Authors: DEÁK ANGÉLA.


8.  THE PROBLEM OF THE AUTHONOMY OF THE TRANSYLVANIAN REFORMED COLLEGES IN THE BACH ERA / AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS KOLLÉGIUMOK AUTONÓMIÁJÁNAK KÉRDÉSE A BACH-KORSZAKBAN.
          Authors: LUKÁCS OLGA.


9.  BOCSKAI, TRANSYLVANIA AND THE PEACE TREATY OF VIENNA / BOCSKAI, ERDÉLY ÉS A BÉCSI BÉKE.
          Authors: BUZOGÁNY DEZSŐ.


10.  18TH CENTURY TEXTILES IN THE REFORMED CONGREGATION OF SAROMBERKE (TRANSYLVANIA) / A SÁROMBERKI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG XVIII. SZÁZADI TEXTÍLIÁI.
          Authors: HORVÁTH IRINGÓ.


11.  THE 17–18TH CENTURY TANKARDS IN THE DIOCESES SEPSI AND ORBAI / 17–18. SZÁZADI ÓNKANNÁK A SEPSI ÉS ORBAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE GYÜLEKEZETEIBEN.
          Authors: KOVÁCS MÁRIA-MÁRTA.


12.  THE FORMATION OF THE SOUTHERN TRANSYLVANIAN REFORMED CHURCH DISTRICT (SEPTEMBER AND OCTOBER 1940) / A DÉL-ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETI RÉSZ MEGALAKULÁSA (1940. SZEPTEMBER–OKTÓBER).
          Authors: HANKÓ-NAGY ALPÁR.


13.  THE WORLD OF MIRACLES / A CSODÁK VILÁGA.
          Authors: KUN MÁRIA.


14.  THE BEREAVEMENT PROCESS VIEWED FROM THE ANGLE OF PASTORAL PSYCHOLOGY / A GYÁSZFELDOLGOZÁS PASZTORÁPSZICHOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE.
          Authors: JAKAB ELVIRA.


15.  THE IMPORTANCE OF ROLE MODELS IN THE PROCESS OF BECOMING A TEACHER / A TANÁRI MINTÁK SZEREPE A TANÁRRÁ VÁLÁS FOLYAMATÁNAK BIZONYOS SZAKASZAIBAN.
          Authors: GORBAI GABRIELLA.


16.  PROFESSIONAL SKILL AND PERSONAL DEVELOPMENT OF HELPERS THROUGH EXPERIMENTAL STUDIES EXPERIENCES OF SUPERVISION / SEGÍTŐ FOGLALKOZÁSÚAK SZAKMAI KÉSZSÉG- ÉS SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSE, TAPASZTALATI TANULÁS ÚTJÁN.
          Authors: FRUTTUS ISTVÁN LEVENTE.


17.  GERMAN CHORALS IN THE REPERTORIE OF HUNGARIAN REFORMED CHURCH HYMNS / NÉMET KORÁLOK A MAGYAR REFORMÁTUS ÉNEKREPERTOÁRBAN / QUELQUE CHORALES ALLEMANDES DANS LE RÉPERTOIRE DES CHANTS RÉFORMÉS HONGROIS..
          Authors: PÉTER ÉVA.


18.  LUTHER: LAUDATION OF MUSIC / LUTHER: A MUZSIKA DICSÉRETE A REFORMÁCIÓ EGYHÁZI ZENÉJE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL LUTHER SZEREPÉRE.
          Authors: MAJÓ ZOLTÁN.


 
     
 
 
    Back to previous page