Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Issue no.1-2 / 2003 - Table of contents
     
     
 
1.  INTRODUCTION - BEVEZETŐ - AD MULTOS ANNOS!.
          Authors: MOLNÁR JÁNOS.


2.  THE SIGNIFICANCE OF THE REFORMATION IN EUROPE AT THE TURN OF THE 21ST CENTURY / DIE BEDEUTUNG DER REFORMATION FÜR EUROPA AN DER WENDE ZUM 21. JAHRHUNDERT.
          Authors: GÜNTHER WARTENBERG.


3.  PHILIPP MELANCHTHON - HUMANIST AND THEOLOGIAN, AS A TEACHER IN EUROPE / PHILIPP MELANCHTHON – DER HUMANIST UND THEOLOGE ALS LEHRER EUROPAS.
          Authors: GÜNTHER WARTENBERG.


4.  NEW ALLIANCE BETWEEN FAITH AND REASON IN THE 21ST CENTURY / HIT ÉS ÉRTELEM ÚJ SZÖVETSÉGE A 21. SZÁZADBAN.
          Authors: BÖLCSKEI GUSZTÁV.


5.  OPPORTUNITIES AND THREATS IN REFORMED THEOLOGY OF TRANSYLVANIA / AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS TEOLÓGIA ESÉLYEI ÉS VESZÉLYEI.
          Authors: JUHÁSZ TAMÁS.


6.  THE MISSION AND PREPARATION OF THE REFORMED RELIGION TEACHER, TODAY / A REFORMÁTUS VALLÁSTANÁR FELKÉSZÍTÉSE ÉS KÜLDETÉSE MA.
          Authors: FEKETE KÁROLY.


7.  THE WORD AND THE WORD / A SZÓ ÉS AZ ÍGE.
          Authors: PÉNTEK JÁNOS.


8.  THE IMPORTANCE OF THEOLOGY IN THE TRIAL OPERATION OF THE UNIVERSITY / DIE BEDEUTUNG DER THEOLOGIE IM STUDIENBETRIEB DER UNIVERSITÄT.
          Authors: RUDOLF KELLER.


9.  SPEAK ABOUT GOD IN THE 21ST CENTURY AS A WOMAN AND AS A LAY PERSON / VON GOTT REDEN IM 21. JAHRHUNDERT ALS FRAU UND ALS LAIIN.
          Authors: VERA GAST-KELLERT.


10.  „HEALING OF MEMORIES” A TASK OF ECUMENICAL ECCLESIOLOGY IN THE 21 CENTURY / „HEALING OF MEMORIES” - EINE AUFGABE ÖKUMENISCHER EKKLESIOLOGIE IM 21. JAHRHUNDERT.
          Authors: DIETER BRANDES.


11.  THEOLOGY IN THE UNIVERSITY. AN ORTHODOX PERSPECTIVE.
          Authors: IOAN-VASILE LEB.


12.  THE FUTURE OF CHRISTIAN THEOLOGY OR THE THEOLOGY OF THE FUTURE! / A KERESZTÉNY TEOLÓGIA JÖVŐJE VAGY A JÖVŐ TEOLÓGIÁJA!.
          Authors: NÓDA MÓZES.


13.  YOUR LIFE - A MIRROR IMAGE OF THE GOSPEL / ÉLETED – AZ EVANGÉLIUM TÜKÖRKÉPE.
          Authors: BÁRÓ SITTA VON ECKARDSTEIN.


14.  CALVINIST IDENTITY IN TRANSYLVANIA IN THE ERA OF GLOBALIZATION / REFORMÁTUS IDENTITÁS ERDÉLYBEN A GLOBALIZÁCIÓ KORÁBAN.
          Authors: MOLNÁR JÁNOS.


15.  DR. VASILE MIHOC: ST. APOSTLE PAUL`S LETTER TO GALATIANS PRESENTATION OF THE DOCTORAL THESIS / R. VASILE MIHOC: SZENT PÁL APOSTOL LEVELE A GALÁCIAIAKHOZ CÍMŰ DOKTORI TÉZISÉNEK ISMERTETÉSE.
          Authors: ADORJÁNI ZOLTÁN.


16.  THE STRUCTURE AND CONTENT OF THE MISSIOLOGICAL SERMON IN ACTS./ A MISSZIÓI IGEHIRDETÉS TARTALMA ÉS SZERKEZETE AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEIRŐL ÍRT KÖNYVBEN.
          Authors: LÉSZAI LEHEL.


17.  THE FUNDAMENTAL PROBLEMS OF “THEOLOGY OF GOD`S SUFFERING” IN THE KAZOH KITAMORI INTERPRETATION / AZ ISTEN SZENVEDÉSE TEOLÓGIÁNAK ALAPKÉRDÉSEI KAZOH KITAMORI ÉRTELMEZÉSÉBEN / DIE GRUNDFRAGEN DER THEOLOGIE DES SCHMERZES GOTTES IN DIE WERKE VON KATZOH KITAMORI.
          Authors: VISKY SÁNDOR-BÉLA.


18.  THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE CREED / A HITVALLÁSISMERET ELVI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI / DIE THEORETISCHE UND PRAKTISCHE FRAGEN DER BEKENNTNISKUNDE.
          Authors: PÜSÖK SAROLTA.


19.  DIALECTIC OF MELANCHTHON / MELANCHTHON DIALEKTIKÁJA.
          Authors: BUZOGÁNY DEZSŐ.


20.  THE STRUGGLE FOR THE REFORMED AUTONOMY IN THE FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY / KÜZDELEM A REFORMÁTUS AUTONÓMIÁÉRT A 19. SZ. ELSŐ FELÉBEN / DER KAMPF DER REFORMIERTEN KIRCHE UM IHRE AUTONOMIE IN DER ERSTEN HÄLFTE DES 19. JAHRHUNDERTS.
          Authors: LUKÁCS OLGA.


21.  LÁSZLÓ RAVASZ, AND EDUCATION. THE ISSUE OF PERCEPTIONS OF EDUCATION AND SOME THOUGHTS ON THE DRAFT OF SUNDAY SCHOOL / RAVASZ LÁSZLÓ ÉS A NEVELÉS A NEVELÉS KÉRDÉSÉRŐL ALKOTOTT VÉLEMÉNYE ÉS NÉHÁNY GONDOLAT A VASÁRNAPI ISKOLAI VÁZLATAIRÓL.
          Authors: KUN MÁRIA.


22.  ORAL TRADITION AND WRITING / SZÁJHAGYOMÁNY ÉS ÍRÁSBELISÉG.
          Authors: PÉTER ÉVA.


23.  BOOK REVIEWS: PÉNTEK ÁRPÁD: SERVICIUL EVANGHELISTULUI, PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, CLUJ-NAPOCA, 2003, P. 221 / PÉNTEK ÁRPÁD: AZ IGEHIRDETŐ SZOLGÁLATA, PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, KOLOZSVÁR, 2003, 221 OLDAL.
          Authors: MOLNÁR JÁNOS.


24.  BOOK REVIEWS: MOLNÁR JÁNOS: THE HIGHWAY OF LOVE. EXPLANATION OF THE SONG OF SONGS / MOLNÁR JÁNOS: A SZERELEM ORSZÁGÚTIJÁN.AZ ÉNEKEK ÉNEKE MAGYARÁZATA, KOINÓNIA KIADÓ, KOLOZSVÁR, 2003, 245 OLDAL..
          Authors: ADORJÁNI ZOLTÁN.


25.  TEN YEARS ACTIVITY OF SCHOOL AND CHURCH - JUBILEE CELEBRATIONS AT THE FACULTY OF THE REFORMED TEACHERS OF UBB / TÍZ ÉV ISKOLA ÉS TEMPLOM SZOLGÁLATÁBAN – JUBILEUMI ÜNNEPSÉGEK A BBTE REFORMÁTUS TANÁRKÉPZŐ KARÁN –.
          Authors: HANKÓ-NAGY ALPÁR.


26.  THE HISTORY OF FACULTY: TEN YEARS OF THE REFORMED TEACHERS EDUCATION / A KAR TÖRTÉNETE: A REFORMÁTUS TANÁRKÉPZÉS TÍZ ÉVE.
          Authors: BUZOGÁNY DEZSŐ.


 
     
 
 
    Back to previous page