Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no.1 / 2006 - Table of contents
     
     
 
1.  LA “CONVERSIONE” DI COSTANTINO: RIFLESSIONI A PARTIRE DAI CRITERI DI LETTURA DELLE FONTI ANTICHE.
          Authors: FRANCESCO BRASCHI.


2.  PERSPECTIVĂ MARIOLOGICĂ PATRISTICĂ. NAŞTEREA CONCEPTULUI DE THEOTOKOS.
          Authors: BOGDAN VASILE BUDA.


3.  L’OCTOECHOS DELLA CHIESA GRECO-CATTOLICA ROMENA SECONDO IL MODO DI CANTARE DELLA CATTEDRALE DI BLAJ.
          Authors: RADU IOAN MUREŞAN.


4.  ORIGINEA PATERNITĂŢII APOSTOLICE PRIN PRISMA AFIRMAŢIILOR PAULINE CU PRIVIRE LA PATERNITATEA DATORATĂ NAŞTERII PRIN INTERMEDIUL SUFERINŢEI ŞI A EVANGHELIEI ÎN 1 COR 4, 14-16; GAL 4, 19; FM 10.
          Authors: CĂLIN-DANIEL PAȚULEA.


5.  PENTRU O DEFINIŢIE NEUTRĂ A SECULARIZĂRII (I) SECULARIZAREA CA EMANICPARE şI CA REGRES.
          Authors: IONUŢ MIHAI POPESCU.


6.  PROBLEMA LUCRULUI ÎN SINE LA KANT ASPECTE GENERALE îN CADRUL FILOSOFIEI CRITICE.
          Authors: ANDREI TODOCA.


7.  GIANNI VATTIMO IN DIALOGO CON LA CRISTIANITÀ.
          Authors: DANIEL CORNELIU ȚUPLEA.


8.  INFORMAŢII DOCUMENTARE PRIVIND LOCALITATEA, ŞCOALA ŞI BISERICA DE RIT CALVIN DIN VALEA LUI MIHAI.
          Authors: ADRIAN APAN.


9.  BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ ÎN PERIOADA 1940-1944. CAZUL PREOTULUI ROMÂN UNIT PAVEL PORDEA..
          Authors: OVIDIU HOREA POP.


10.  PROTOPOP ŞI PROTOPOPIAT ÎN BISERICA ROMÂNILOR DIN PARTIUM PÂNĂ LA JUMĂTATEA SECOLULUI AL XIX-LEA.
          Authors: SILVIU-IULIAN SANA.


11.  R E C E N Z I I.
          Authors: .


 
     
 
 
    Back to previous page