Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no.1 / 2005 - Table of contents
     
     
 
1.  SUPRANATIONALITY AND LEGAL AUTONOMY: COMMUNITY LAW AND EEA COMPARED.
          Authors: PETER-CHRISTIAN MÜLLER-GRAFF.


2.  RECHTSSTAAT UND FREIHEITSRECHTE. AKTUELLE ASPEKTE DES GRUNDRECHTS AUF FREIE MEINUNGSäUSSERUNG IM LICHTE DER JUDIKATUR DES EUROPäISCHEN GERICHTSHOFS FüR MENSCHENRECHTE UND DER öSTERREICHISCHEN RECHTSPRECHUNG..
          Authors: ADRIAN EUGEN HOLLAENDER.


3.  DESPRE PEDEAPSA STATALĂ ŞI DREPTUL PENAL LA IMMANUEL KANT. O PLEDOARIE PENTRU KANT ŞI CONTRA LEGENDEI „JUSTIŢIEI ABSOLUTE“.
          Authors: TUDOR AVRIGEANU.


4.  DISCRIMINAREA POZITIVă A FEMEII îN MATERIE PENALă (REFLECţII ASUPRA LEGII ORGANICE NR. 1/2004, DIN 28 DECEMBRIE, PRIVIND MăSURI DE PROTECţIE INTEGRALă îMPOTRIVA VIOLENţEI DE GEN).
          Authors: MIGUEL ÁNGEL BOLDOVA PASAMAR, ÁNGELES RUEDA MARTIN.


5.  ARTICOLUL 1909 DIN CODUL CIVIL FAŢĂ CU APARENŢA.
          Authors: MIHAI DAVID.


6.  INTERPRETAREA LEGISLAŢIEI INTERNE A STATELOR MEMBRE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE DIRECTIVELOR COMUNITARE.
          Authors: CĂTĂLIN ŞTEFAN RUSU.


7.  DREPTUL STATELOR LA AUTOAPĂRARE ANTICIPATIVĂ. NORMA CUTUMIARĂ A PERICOLULUI IMINENT CONTRA NOII DOCTRINE A PERICOLULUI POSIBIL.
          Authors: KINGA TIBORI SZABO.


8.  POLUAREA PSIHICĂ A FIINŢEI UMANE.
          Authors: DAN SEBASTIAN CHERTES.


 
     
 
 
    Back to previous page