Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Issue no.1-2 / 1999 - Table of contents
     
     
 
1.  HRISTOLOGIA SINODULUI DE LA CALCEDON ŞI IMPLICAŢIA EI ECLESIOLOGICĂ.
          Authors: .


2.  RĂSPUNSURILE LUI MITROFAN KRITOPULOS CĂTRE THOMAS GOAD.
          Authors: IOAN ICĂ SR..


3.  ROMANIAN ORTHODOX CHURCH IN DIALOGUE AND COOPERATION WITH THE MINORITIES CHURCHES.
          Authors: ALEXANDRU MORARU.


4.  DER HEILIGE GEIST, APOSTOLISCHER AMT UND EINHEIT DER KIRCHE - EINE ORTHODOXE PERSPEKTIVE.
          Authors: IOAN-VASILE LEB.


5.  CUVÂNTUL ADEVĂRULUI SAU TRANSMITEREA DREPTEI CREDINŢE.
          Authors: VALER BEL.


6.  FAŢA ESHATOLOGIC-APOCALIPTICĂ A LUI HRISTOS ÎN TRADIŢIA RĂSĂRITEANĂ.
          Authors: IOAN ICĂ JR..


7.  DINAMICA CHIPULUI ÎN CADRUL LUCRĂRII ASEMĂNĂRII CU DUMNEZEU.
          Authors: IOAN CHIRILĂ.


8.  ASPECTE ANTROPOLOGICE ÎN APOLOGETICA ORTODOXĂ.
          Authors: ĆžTEFAN BUCHIU.


9.  BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ DE MUZICOLOGIE BIZANTINĂ.
          Authors: VASILE STANCIU.


10.  IMNOGRAFIA ŞI CÂNTAREA LITURGICĂ ÎN MISTICA SACRAMENTALĂ A SFÂNTULUI NICOLAE CABASILA.
          Authors: IOAN BIZĂU.


11.  EPISCOPUL NICOLAE IVAN, ÎNTEMEIETOR DE INSTITUŢII BISERICEŞTI ŞI ECONOMICE.
          Authors: DOREL MAN.


12.  COMUNICAREA EDUCAŢIONALĂ ŞI CONŢINUTUL EDUCAŢIEI RELIGIOASE ÎN CARTEA PSALMILOR – PSALMUL 62.
          Authors: GHEORGHE ƞANTA.


13.  CONCEPTUL DE RESPONSABILITATE LA FILOSOFII ROMANTICI.
          Authors: È˜TEFAN ILOAIE.


14.  EDUCAŢIA RELIGIOASĂ ÎN DIFERITE ETAPE DE VÂRSTĂ (PSIHOGENETICE) PARTICULARITĂŢI ŞI CARACTERISTICI.
          Authors: VASILE TIMIŞ.


15.  ECUMENISMUL INTELECTUAL ŞI NOUA EUROPĂ.
          Authors: ALEXANDRU MORARU, ANTON GOŢIA, ZOLTÁN GÁLFY.


16.  PAROLE ET PRÉDICATION DANS LE CONTEXTE LITURGIQUE ORTHODOXE.
          Authors: IOAN TOADER.


17.  RECENZIE - MOHAMED PROFETUL. INTRODUCERE îN SPIRITUALITATEA LUMII ISLAMICE.
          Authors: CĂLIN FELEZEU.


18.  MINUNI CARE AU CONTRIBUIT LA RĂSPÂNDIREA CREŞTINISMULUI ŞI ÎNCREŞTINAREA UNOR POPOARE.
          Authors: IOAN ROMAN.


19.  HRISTOLOGIE, SACRAMENTALITATE ȘI MARIOLOGIE ÎN EVANGHELIA A IV-A, CU SPECIALĂ PRIVIRE LA EPISODUL CANA (IN.2,1-11).
          Authors: .


 
     
 
 
    Back to previous page