Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Issue no.1 / 2021 - Table of contents
     
     
 
1.  CHANGES IN THE FACE COLOUR IN THE OLD TESTAMENT: PHILOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL OBSERVATIONS / AZ ARCSZÍN ELVÁLTOZÁSÁNAK FILOLÓGIAI ÉS ANTROPOLÓGIAI KÉRDÉSEI AZ ÓSZÖVETSÉGBEN.
          Authors: NÉMETH ÁRON.


2.  WALTER BRUEGGEMANN’S TRIAL METAPHOR MODEL – IN THE LIGHT OF SOME CRITIQUES / WALTER BRUEGGEMANN PERMETAFORA-MODELLJE, NÉHÁNY KRITIKA FÉNYÉBEN.
          Authors: MÁTHÉ-FARKAS ZOLTÁN.


3.  THE DISCIPLES’ MINISTRY OF EXORCISM, RESURRECTION OF THE DEAD, AND SUFFERING / A TANÍTVÁNYOK ÖRDÖGŰZÉSI, HALOTTFELTÁMASZTÁSI SZOLGÁLATA ÉS SZENVEDÉSE.
          Authors: LÉSZAI LEHEL.


4.  THE SPECTRUM OF INERRANCY: AN EXPLORATION OF DAVID S. DOCKERY’S TYPOLOGICAL CONTRIBUTIONS TO THE INERRANCY DEBATE IN EVANGELICALISM.
          Authors: DESJARDINS GABRIEL A..


5.  THE IMAGO DEI AS AN INTERPRETATION OF THE ANALOGY OF BEING / AZ EMBER ISTENKÉPŰSÉGE, MINT LÉTANALÓGIA.
          Authors: TÓDOR CSABA.


6.  ZWINGLI’S ROLE IN THE REFORMATION OF BERNE.
          Authors: LÁNYI GÁBOR.


7.  THE SOCIAL GOSPEL MOVEMENT. AN OVERVIEW.
          Authors: SIMUȚ CIPRIAN.


8.  “I TAKE IT AS IF THEY WERE HERE…” A SIDE-NOTE ON A CANCELLED EPISCOPAL VISITATION / „ÚGY VESZEM, HOGY ITT JÁRTAK…” EGY ELMARADT PÜSPÖKI LÁTOGATÁS MARGÓJÁRA.
          Authors: SOMOGYI ALFRÉD.


9.  CHRIST LAG IN TODESBANDEN (CHRIST LAY IN THE BONDS OF DEATH). A CHORALE’S JOURNEY FROM THE MIDDLE AGES THROUGH MARTIN LUTHER TO JOHANN SEBASTIAN BACH / CHRIST LAG IN TODESBANDEN. EGY KORÁL ÚTJA A KÖZÉPKORTÓL LUTHER MÁRTONON ÁT JOHANN SEBASTIAN BACHIG.
          Authors: KOVÁCS KRISZTIÁN.


10.  THE HOPEFUL PAST AND THE CHOSEN INHERITANCE / A REMÉNYTELJES MÚLT ÉS A VÁLASZTOTT ÖRÖKSÉG.
          Authors: SIBA BALÁZS.


11.  GOD’S IMAGE REVISITED / ÚJRAGONDOLT ISTENKÉP.
          Authors: FERENCZI ANDREA.


12.  SPIRITUALITY AT THE HORIZON OF RELIGIOUS PHENOMENOLOGY AND PASTORAL PSYCHOLOGY / SPIRITUALITÁS A VALLÁSFENOMENOLÓGIA ÉS PASZTORÁLPSZICHOLÓGIA HORIZONTJÁN.
          Authors: KOVÁCS SZABOLCS.


13.  THE CONTEMPORARY RECEPTION OF LAJOS CSIKY’S VOLUMINOUS WORKS / CSIKY LAJOS HOSSZABB TERJEDELMŰ MŰVEINEK KORABELI FOGADTATÁSA.
          Authors: TÁRKÁNYI ISTVÁN-ATTILA.


14.  BOOK REVIEWS- FAZAKAS SÁNDOR: A REFORMATIO VITAE JEGYÉBEN. TANULMÁNYOK A REFORMÁTORI TEOLÓGIATÖRTÉNET, EGYHÁZTAN ÉS POLITIKAI ETIKA TÁRGYKÖRÉBEN, EGYETEMI MŰHELY KIADÓ, BOLYAI TÁRSASÁG, KOLOZSVÁR, 2020, ISBN: 978-606-8886-54-1., 232 OLDAL.
          Authors: VISKY S. BÉLA.


 
     
 
 
    Back to previous page