Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Issue no.1 / 2021 - Table of contents
     
     
 
1.  CORRELATIONAL STUDY REGARDING THE ATTENTION OF THE PREPARATORY CLASS STUDENTS TO THE PHYSICAL EDUCATION AND SPORT LESSON / STUDIU CORELAȚIONAL PRIVIND ATENȚIA ELEVILOR DE CLASA PREGĂTITOARE LA LECȚIA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT.
          Authors: BĂLĂNEAN DENISA, PETRACOVSCHI SIMONA.


2.  RELATIONSHIP BETWEEN MENTAL TOUGHNESS, STRESS, ANXIETY AND DEPRESSION / RELAȚIA DINTRE MENTAL TOUGHNESS, STRES, ANXIETATE ȘI DEPRESIE.
          Authors: KALININ RĂZVAN, BALÁZSI RÓBERT, PÉNTEK IMRE, HANȚIU IACOB.


3.  DEVELOPING SPEED ENDURANCE THROUGH THE USE OF SMALL-SIDED FOOTBALL GAMES TO 16-18-YEAR-OLD JUNIORS / DEZVOLTAREA REZISTENȚEI ÎN REGIM DE VITEZĂ PRIN UTILIZAREA JOCURILOR DE FOTBAL PE TEREN REDUS LA JUNIORII DE 16-18 ANI.
          Authors: SÎRBU MARIUS, HANȚIU IACOB.


4.  A SYSTEMATIC REVIEW OF GOAL SETTING INTERVENTIONS TO IMPROVE SPORTS PERFORMANCE / O RECENZIE SISTEMATICĂ ASUPRA INTERVENȚIILOR CARE FOLOSESC STABILIREA OBIECTIVELOR PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI SPORTIVE.
          Authors: POP RAREȘ-MIHAI, GROSU EMILIA FLORINA, ZADIC ALEXANDRU.


5.  MAIN FACTORS THAT CONTRIBUTE TO THE REDUCTION OF PARTICIPATION IN SPORTS ACTIVITIES AMONG UNIVERSITY STUDENTS / FACTORII PRINCIPALI CARE CONTRIBUIE LA REDUCEREA PARTICIPĂRII LA ACTIVITĂȚI SPORTIVE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR.
          Authors: OLĂNESCU MIHAI.


6.  COMPARATIVE STUDY REGARDING MOTIVATION IN SPORTS ORGANIZATIONS / ÎN SPORT, MOTIVAȚIA SPORTIVILOR POATE FI CHEIA SUCCESULUI.
          Authors: MACRA-OȘORHEAN MARIA-DANIELA, GAVRILĂ IRINA, RADU PAUL OVIDIU.


7.  WOMEN TEACHERS FROM PRE-UNIVERSITY HAVING A SECOND JOB? / CA PROFESOARĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN ROMÂNIA, POȚI AVEA UN JOB SECUNDAR?.
          Authors: HĂISAN PETRONELA LĂCRĂMIOARA, MONEA DAN.


8.  PRELIMINARY DATA ON THE PROPHYLAXIS OF SEVERE FORMS OF COVID-19 THROUGH EXERCISE / DATE PRELIMINARE PRIVIND PROFILAXIA FORMELOR GRAVE DE COVID-19 PRIN EXERCIȚII FIZICE.
          Authors: HAGIU BOGDAN-ALEXANDRU, TURCULEȚ IULIAN DUMITRU, DUMITRU IULIAN MARIUS.


9.  RESPIRATORY MUSCLE TRAINING METHODS FOR IMPROVING THE LUNG CAPACITY OF PROFESSIONAL VOCALISTS AND WIND INSTRUMENTISTS / METODE DE ANTRENAMENT A MUSCULATURII RESPIRATORII PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII PULMONARE A PROFESIONIȘTILOR VOCALI ȘI SUFLĂTORILOR INSTRUMENTIȘTI.
          Authors: NICOARĂ RAREȘ, MONEA DAN.


10.  THE INFLUENCE OF BIOFEEDBACK IN POSTURAL REHABILITATION OF ATHLETES / INFLUENȚA BIOFEEDBACK-ULUI ÎN REEDUCAREA POSTURALĂ A SPORTIVILOR.
          Authors: CHELARU HAJNAL, BULDUȘ CODRUȚA FLORINA, MONEA DAN.


11.  THE ROLE OF SOCIAL MEDIA ON SPONSORSHIP ACTIVATION / ROLUL SOCIAL-MEDIA ÎN ACTIVAREA SPONSORIZĂRII.
          Authors: BARBU MIHAI CONSTANTIN RĂZVAN, BURCEA GEORGE BOGDAN, DIACONESCU DRAGOŞ LAURENŢIU, POPESCU MARIUS CĂTĂLIN, PĂSĂRIN LEONARDO DANIEL, APOSTU PAULA.


 
     
 
 
    Back to previous page