Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Issue no.1 / 2020 - Table of contents
     
     
 
1.  PREFACE OF CONFERENCE PROCEEDINGS, GREETINGS FOR BISHOP KATÓ BÉLA / ELŐSZÓ A KONFERENCIAKÖTETHEZ, TISZTELETTEL AJÁNLVA FŐTISZTELETŰ KATÓ BÉLÁNAK, AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PÜSPÖKÉNEK.
          Authors: LUKÁCS OLGA.


2.  THE UNITY OF THE HUNGARIAN CHURCHES IN TRANSYLVANIA ARISING FROM THEIR MINORITY STATUS, IN THE PERIOD AFTER 1918, AS A FORM OF HISTORICAL RECONCILIATION / AZ ERDÉLYI MAGYAR EGYHÁZAK KISEBBSÉGI SORSBÓL ADÓDÓ ÖSSZEFOGÁSA AZ 1918-AT KÖVETŐ KORSZAKBAN MINT TÖRTÉNELMI MEGBÉKÉLÉSI FORMA.
          Authors: LUKÁCS OLGA.


3.  HOPE FOR RECONCILIATION – THE LINGERING TRAUMA OF EXPULSIONS AND POPULATION EXCHANGE IN UPPER HUNGARY (PRESENT DAY SLOVAKIA) / A MAJDANI MEGBÉKÉLÉS REMÉNYE – AVAGY A FELVIDÉKI KITELEPÍTÉSEK ÉS LAKOSSÁGCSERE LE NEM ZÁRT TRAUMÁJA.
          Authors: LÉVAI ATTILA.


4.  DOOM, GRIEF, HOPE. PERSPECTIVES OF BIBLICAL THEOLOGY FOR PROCESSING COMMUNITY LOSS / PUSZTULÁS, GYÁSZ, REMÉNY. BIBLIAI TEOLÓGIAI SZEMPONTOK A KÖZÖSSÉGET ÉRT VESZTESÉG FELDOLGOZÁSÁHOZ.
          Authors: HODOSSY-TAKÁCS ELŐD.


5.  RECONCILIATION IN THE PAULINE EPISTLES / A MEGBÉKÉLÉS FOGALMA PÁLNÁL.
          Authors: KÓKAI-NAGY VIKTOR.


6.  SURVEY OF THE MEANINGS AND OCCURRENCES OF THE TERMINOLOGY OF RECONCILIATION IN THE NEW TESTAMENT / AZ ÚJSZÖVETSÉGI MEGBÉKÉLÉS FOGALOM ELŐFORDULÁSAINAK ÉS JELENTÉSEINEK ÁTTEKINTÉSE.
          Authors: LÉSZAI LEHEL.


7.  MAD FORGIVENESS / A BOCSÁNAT TŰFOKA – ACUMEN VENIAE.
          Authors: VISKY S. BÉLA.


8.  ETHICAL CRITERIA OF RECONCILIATION AND REMEMBRANCE / A MEGBÉKÉLÉS ÉS AZ EMLÉKEZÉS ETIKAI KRITÉRIUMAI.
          Authors: FAZAKAS SÁNDOR.


9.  THE PARADIGM OF RECONCILIATION SEEN AT JOSEPH / A MEGBÉKÉLÉS JÓZSEFI PARADIGMÁJA.
          Authors: PÜSÖK SAROLTA.


10.  THE SOUNDS OF RECONCILIATION IN BENJAMIN BRITTEN’S WAR REQUIEM / A MEGBÉKÉLÉS HANGJAI BENJAMIN BRITTEN HÁBORÚS REQUIEMJÉBEN.
          Authors: KOVÁCS KRISZTIÁN.


11.  SO THAT THE ESTRANGED ONES MAY FIND THEIR WAY BACK TO THEMSELVES AND EACH OTHER / HOGY AZ ELIDEGENEDETTEK VISSZATALÁLJANAK ÖNMAGUKHOZ ÉS EGYMÁSHOZ.
          Authors: KISS JENŐ.


12.  WEEKLY RHYTHM OF GRACIOUS LIFE – CHRISTIAN FEATURES OF THE SEVENTH DAY / A KEGYES ÉLET HETI RITMUSA – A NYUGALOM NAPJÁNAK KERESZTYÉN SAJÁTOSSÁGAI.
          Authors: SIBA BALÁZS.


13.  THE ROLE OF GRATITUDE IN SPIRITUAL, MENTAL AND PHYSICAL HEALTH / A HÁLA SZEREPE LELKI, MENTÁLIS ÉS FIZIKAI EGÉSZSÉGÜNKBEN.
          Authors: FERENCZI ANDREA.


14.  QUARANTINED COMMUNITY. THE POSSIBILITIES OF RECONCILIATION WITHIN THE ECCLESIOLOGICAL CHOICES OF THESE TIMES / KÖZÖSSÉG KARANTÉNBAN. A VESZTEGZÁR IDEJÉN HOZOTT EKKLÉZIOLÓGIAI DÖNTÉSEINKKEL VALÓ MEGBÉKÉLÉS LEHETŐSÉGEI.
          Authors: RÁD ANDRÁS-LÁSZLÓ.


15.  THE EFFECT OF FORGIVENESS ON THE WAY RELATIONSHIPS WORK / A MEGBOCSÁTÁS HATÁSA A PÁRKAPCSOLATI MŰKÖDÉSRE.
          Authors: PÁL TÜNDE, LAKATOS CSILLA.


16.  CAN WE TALK ABOUT THE PUBERTY AND ADOLESCENCE OF JESUS? CONFLICT RESOLUTION BETWEEN PARENTS AND THEIR CHILD WITH THE PURPOSE OF RECONCILIATION AND HEALTHY PERSONALITY DEVELOPMENT BASED ON THE STORY OF THE 12-YEAR-OLD JESUS ACCORDING TO LUKE 2:41-52 / BESZÉLHETÜNK-E JÉZUS PUBERTÁS- ÉS KAMASZKORÁRÓL? – A SZÜLŐK ÉS GYERMEKÜK KÖZÖTTI KONFLIKTUS FELOLDÁSA A MEGBÉKÉLÉS ÉS AZ EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS CÉLJÁBÓL A 12 ÉVES JÉZUS TÖRTÉNETE ALAPJÁN A LK 2,41–52 SZERINT.
          Authors: HERDEAN GYÖNGYI.


17.  OPPORTUNITIES OF A CHRISTIAN READING AND WRITING THERAPY. GUIDELINES FOR AN EXERCISE OF RECONCILIATION / EGY KERESZTÉNY ÍRÁS- ÉS OLVASÁSTERÁPIA LEHETŐSÉGEI. SZEMELVÉNYEK EGY MEGBÉKÉLÉS-GYAKORLATHOZ.
          Authors: MIKOLA NYIRI EMESE.


18.  THE MISSION OF CHRISTIANS FOR RECONCILIATION IN EUROPE / MISIUNEA CREȘTINILOR PENTRU RECONCILIERE ÎN EUROPA.
          Authors: DIETER BRANDES.


19.  SELECTION OF THE BEST ESSAYS OF THE 2019 OLYMPICS OF RELIGION / MŰHELY: VÁLOGATÁS A 2019-ES VALLÁS-OLIMPIA LEGJOBB ESSZÉIBŐL.
          Authors: MISCELLANEA.


20.  BOOK REVIEW - LUKÁCS OLGA, NAGY ALPÁR CSABA, PÉTER ISTVÁN (SZERK.): FROM MOVEMENT TO INHERITANCE. HIDDEN ASSETS FROM THE TREASURY OF HUNGARIAN REFORMATION.
          Authors: LÁNYI GÁBOR.


21.  BOOK REVIEW - BODÓ SÁRA, HORSAI EDE (SZERK.): HISZEK AZ IGE DIADALMAS EREJÉBEN! – TANULMÁNYOK FEKETE KÁROLY 60. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL.
          Authors: PÜSÖK SAROLTA.


 
     
 
 
    Back to previous page