Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Issue no.1 / 2019 - Table of contents
     
     
 
1.  LAUDACIO. DR. BODÓ SÁRA’S 60TH ANNIVERSARY / LAUDACIO. DR. BODÓ SÁRA EGYETEMI TANÁR KÖSZÖNTÉSE.
          Authors: MOLNÁR JÁNOS.


2.  COMMUNITY AND INDIVIDUAL IN THE VORTEX OF CHANGES. LIMITED TIME TRAVEL WITH A CALVINIST SPIRIT / KÖZÖSSÉG ÉS EGYÉN A VÁLTOZÁS KIHÍVÁSAIBAN BEHATÁROLT IDŐUTAZÁS REFORMÁTUS LELKÜLETTEL.
          Authors: KOCSEV MIKLÓS.


3.  CONTEXTUAL APPROACH AND ITS SIGNIFICANCE CONCERNING PEOPLE WITH PERMANENT DISABILITIES / DIE KONTEXTUELLE THEORIE UND IHRE RELEVANZ FÜR DIE SEELSORGE AN MENSCHEN MIT EINER BLEIBENDEN BEHINDERUNG.
          Authors: KISS JENŐ.


4.  INTERCHANGED NARRATIVES – THOUGHTS ON THE CONCEPT OF SHAME BASED ON GEN 1–3 / ELCSERÉLT NARRATÍVÁK – GONDOLATOK A SZÉGYENRŐL A GEN 1–3 ALAPJÁN.
          Authors: BARNÓCZKI ANITA.


5.  A PARADOXICAL MODEL DRAFTED BETWEEN TRINITARIAN AND INCARNATIONAL COORDINATES IN CONTEXTUAL COUNSELLING / TRINITÁRIUS ÉS INKARNÁCIÓS KOORDINÁTÁK KÖZÉ HUZALOZOTT PARADOX MODELL A KONTEXTUÁLIS LELKIGONDOZÁSBAN.
          Authors: HORVÁTH LEVENTE.


6.  MARTYRS, VICTIMS, SURVIVORS. INVESTIGATING SUFFERING AND IDENTITY FORMATION / MÁRTÍROK, ÁLDOZATOK, TÚLÉLŐK. VIZSGÁLÓDÁS A SZENVEDÉS ÉS IDENTITÁSFORMÁLÓDÁS KÉRDÉSÉBEN.
          Authors: SIMON JÁNOS.


7.  A LONG-TERM MISSION – PRESENTATION OF THE HÁRMAS KÖTÉL CSALÁDKÖZPONT (THREE ROPES FAMILY CENTRE) / EGY HOSSZÚTÁVÚ KÜLDETÉS: A HÁRMAS KÖTÉL CSALÁDKÖZPONT BEMUTATÁSA.
          Authors: PÁL TÜNDE.


8.  SOME PASTORAL ASPECTS ABOUT APPROACH OF TOLERATION’S CONCEPT / NÉHÁNY LELKIGONDOZÓI SZEMPONT A TÜRELEM FOGALMI MEGKÖZELÍTÉSÉHEZ.
          Authors: SÁNDOR SZILÁRD.


9.  THE EFFECT OF MUSIC ON COGNITIVE AND EMOTIONAL INTELLIGENCE / A ZENE HATÁSA AZ ÉRTELMI ÉS AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIÁRA.
          Authors: KIRÁLY LAJOS.


10.  DIFFERENTIATING THE WORLD PICTURE AND WORLDVIEW IN RELIGIOUS EDUCATION / A VILÁGKÉP ÉS A VILÁGSZEMLÉLET MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE A VALLÁSPEDAGÓGIÁBAN.
          Authors: NÉMETH DÁVID.


11.  THE HOMILETICS OF EASTER / A HÚSVÉT HOMILETIKUMA.
          Authors: FEKETE KÁROLY.


12.  MONEY MATTERS IN PASTORAL VOCATION – AN EMPIRICAL STUDY / ASPECTELE MATERIALE ÎN VOCAȚIA PREOȚEASCĂ – UN STUDIU EMPIRIC.
          Authors: SIBA BALÁZS.


13.  THE PSALM OF THE GREAT SIGH OF RELIEF. INTERPRETATION OF PSALM 124 / A „NAGY FELSÓHAJTÁS ZSOLTÁRA”. A ZSOLT 124 MAGYARÁZATA.
          Authors: KUSTÁR ZOLTÁN.


14.  DIACONIA IN THE NEW TESTAMENT / DIAKÓNIA AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN.
          Authors: KÓKAI-NAGY VIKTOR.


15.  THE PURPOSE OF JESUS’ MISSION / JÉZUS MISSZIÓJÁNAK CÉLJA.
          Authors: LÉSZAI LEHEL.


16.  PROPHET’S EMOTIONS. NOTES ON THE ANTHROPOLOGICAL ASPECTS OF OLD TESTAMENT PROPHETS / PRÓFÉTAI EMÓCIÓK MEGJEGYZÉSEK AZ ÓSZÖVETSÉGI PRÓFÉTASÁG ANTROPOLÓGIAI ASPEKTUSAIHOZ.
          Authors: NÉMETH ÁRON.


17.  THE DEBATES OF CLERICS AND LAYMEN IN THE CHURCH-GOVERNANCE THROUGH THE EYES OF LAJOS ZSARNAY / EGYHÁZI-VILÁGI HATALMI HARC ZSARNAY LAJOS SZEMÉVEL.
          Authors: BÁTORINÉ MISÁK MARIANNA.


18.  THE INTERPRETATION OF CATACOMB PAINTINGS AS „VISUAL SERMONS” / A KATAKOMBAFESTMÉNYEK MINT „VIZUÁLIS PRÉDIKÁCIÓK” ÉRTELMEZÉSE.
          Authors: LUKÁCS OLGA.


19.  WHY ARE THERE TRADITIONAL EMBROIDERIES FROM CĂLATA REGION (KALOTASZEG) IN THE DOWRY OF A PRINCESS? / HOGYAN KERÜLTEK KALOTASZEGI VARROTTASOK A KIRÁLYLÁNY KELENGYÉJÉBE?.
          Authors: PÜSÖK SAROLTA.


20.  BOOK REVIEW: PÜSÖK SAROLTA: AZ ÍRÁS VONZÁSÁBAN (BIBLIKAI TANULMÁNYOK).
          Authors: LUKÁCS OLGA.


21.  BOOK REVIEW: MARIA ȘTEFĂNESCU: DICȚIONAR ROMÂN-ENGLEZ DE TERMENI RELIGIOȘI CREȘTINI (ROMANIAN-ENGLISH DICTIONARY OF RELIGIOUS TERMS).
          Authors: LUKÁCS OLGA.


22.  BOOK REVIEW: SOMFALVI EDIT: A GYERMEKKORI SZORONGÁS OLDÁSA BIBLIAI TÖRTÉNETEKKEL.
          Authors: LUKÁCS OLGA.


 
     
 
 
    Back to previous page