Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no.1-2 / 2016 - Table of contents
     
     
 
1.  THE PLACE OF PHILOSOPHICAL AND THEOLOGICAL NIHILISM IN THE HISTORICAL EVOLUTION OF CULTURE / LOCUL NIHILISMULUI FILOSOFIC ȘI TEOLOGIC ÎN EVOLUȚIA ISTORICĂ A CULTURII.
          Authors: ALEXANDRU BUZALIC.


2.  HUMAN DIGNITY AND ITS IMPAIRMENT IN THE GLOBALIZATION ERA / DEMNITATEA UMANĂ ȘI AFECTAREA EI ÎN ERA GLOBALIZĂRII.
          Authors: CĂLIN IOAN DUȘE.


3.  SAINT BASIL THE GREAT’S HOMILY FOR THE YOUNG, A MODEL OF EDUCATION AND CULTURE / OMILIA CĂTRE TINERI A SFÂNTULUI VASILE CEL MARE – UN MODEL DE EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ.
          Authors: CĂLIN IOAN DUȘE.


4.  THE CHURCH – SACRAMENT OF SALVATION: KARL RAHNER’S CONTRIBUTION / BISERICA – SACRAMENT AL MÂNTUIRII: CONTRIBUȚIA LUI KARL RAHNER.
          Authors: JEAN NEDELEA.


5.  THE EASTERN CHURCH FATHERS IN POPE BENEDICT XVI’S (JOSEPH RATZINGER) CHRISTOLOGY / PĂRINȚII RĂSĂRITENI AI BISERICII ÎN HRISTOLOGIA PAPEI BENEDICT AL XVI-LEA (JOSEPH RATZINGER).
          Authors: FLORIN TOADER TOMOIOAGĂ.


6.  THE CONCEPT OF PERSON AND INDIVIDUALITY FROM THE CANON LAW PERSPECTIVE / CONCEPTUL DE PERSOANĂ ȘI PERSONALITATE DIN PERSPECTIVA DREPTULUI CANONIC.
          Authors: RĂZVAN IACOB VASILE.


7.  THE ELEMENTARY PARTICLES IN THE ACCELERATOR OF THOMISTIC METAPHYSICAL THOUGHT / PARTICULELE FIZICE ELEMENTARE ÎN ACCELERATORUL GÂNDIRII METAFIZICE TOMISTE.
          Authors: CRISTIAN BĂLĂNEAN.


8.  BIOETHICS AND HUMAN RIGHTS – BETWEEN ETHICS AND LAW / BIOÉTICA Y LOS DERECHOS HUMANOS – ENTRE LA ÉTICA Y EL DERECHO.
          Authors: BOGDAN VASILE BUDA.


9.  JACQUES MARITAIN’S CONCEPTION ABOUT THE INTERNAL DYNAMISM OF THE PERSON THROUGH NATURAL DISPOSITIONS, TRANSNATURAL ASPIRATIONS AND NATURAL DESIRE TO SEE GOD / LA CONCEPTION MARITAINIENNE DU DYNAMISME INTERIEUR DE LA PERSONNE A TRAVERS LES INCLINATIONS NATURELLES, LES ASPIRATIONS TRANSNATURELLES ET LE DESIR NATUREL DE VOIR DIEU.
          Authors: CRISTIAN TISELIȚĂ.


10.  CONSIDERATIONS REGARDING SECULARISATION AND ANTICLERICALISM III – STENDHAL’S NOVEL THE RED AND THE BLACK / CONSIDERAȚII CU PRIVIRE LA SECULARIZARE ȘI ANTICLERICALISM III ROMANUL ROȘU ȘI NEGRU DE STENDHAL.
          Authors: OVIDIU HOREA POP.


11.  BOOK REVIEW - ANDREI MARGA, RECONSTRUCȚIA PRAGMATICĂ A FILOSOFIEI. PROFILUL AMERICII CLASICE, EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE, 2016.
          Authors: ALEXANDRU BUZALIC.


12.  BOOK REVIEW - LIGIA ISTRATE, FRĂȚIA PARADOXALĂ – EVREI ȘI EGIPTENI. O ABORDARE ISTORICĂ ȘI TEOLOGICĂ, CASA CĂRȚII DE ȘTIINȚĂ, CLUJ-NAPOCA, 2016, 364 P..
          Authors: ION CÂRJA.


13.  BOOK REVIEW - IULIU HOSSU, LA NOSTRA FEDE È LA NOSTRA VITA. MEMORIE, EDIȚIE ÎNGRIJITĂ DE MARCO DALLA TORRE. TRADUCERE ÎN LIMBA ITALIANĂ DE GIUSEPPE MUNARINI, CRISTIAN FLORIN SABĂU ȘI IOAN MĂRGINEAN-COCIȘ. NOTE LA EDIȚIA ITALIANĂ DE GIUSEPPE MUNARINI, EDITURA DEHONIANE, COLECȚIA „FEDE E STORIA”/„CREDINȚĂ ȘI ISTORIE”, 519 P..
          Authors: ION CÂRJA.


14.  BOOK REVIEW - ALEXANDRU BUZALIC, MIGRAȚIE ȘI RELIGIE, PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, EBOOK 2016. (ISBN 978-973-595-989-0), 211 P..
          Authors: DANIEL CORNELIU ȚUPLEA.


 
     
 
 
    Back to previous page