Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Issue no.2 / 2018 - Table of contents
     
     
 
1.  THE SYNOPTIC GOSPELS / A SZINOPTIKUS EVANGÉLIUMOK.
          Authors: LÉSZAI LEHEL.


2.  FROM THE ALTAR-PIECE FROM MITTENWALDE TO THE MATTHEW-PASSION: THEOLOGICAL IMPLICATION IN PAUL GERDHARDT’S HYMN “O, SACRED HEAD, NOW WOUNDED” / A MITTENWALDI OLTÁRKÉPTŐL A MÁTÉ-PASSIÓIG TEOLÓGIAI IMPLIKÁCIÓK PAUL GERHARDT „Ó, KRISZTUSFŐ, TE ZÚZOTT” ÉNEKÉBEN.
          Authors: KOVÁCS KRISZTIÁN.


3.  THE IMPORTANCE OF THE DOCTRINE OF THE TRINITY IN REFORMED THEOLOGY.
          Authors: DINU MOGA.


4.  THE RELATIONSHIP BETWEEN PHILOSOPHY AND THEOLOGY / TEOLÓGIA ÉS FILOZÓFIA.
          Authors: NÉMETH TAMÁS.


5.  THE INDEPENDENT HUNGARIAN GREEK CATHOLIC PROTOPRESBYTERAL DISTRICT IN SLOVAKIA / A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUS ESPERESI KERÜLET SZLOVÁKIÁBAN.
          Authors: BOHÁCS BÉLA.


6.  THE ORIGINS AND NATURE OF WOLFGANG MUSCULUS DUSANUS’ (1497–1563) POLITICAL THEOLOGY.
          Authors: GABOR J. LANYI.


7.  THE IRENIC INFLUENCE OF DAVID PAREUS OVER THE HUNGARIAN PROTESTANT CHURCHES / DAVID PAREUS IRÉNIKUS HATÁSA A MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZAKRA.
          Authors: LUKÁCS OLGA.


8.  CHARACTERISTICS OF EDUCATION AND HARMONIC SOCIAL RELATIONS ACCORDING TO CALVINIST VALUES.
          Authors: JUDIT BOGNÁRNÉ KOCSIS.


9.  INTERACTIONS BETWEEN MUSIC AND BRAIN FUNCTION / A ZENE ÉS AZ AGYMŰKÖDÉS KÖLCSÖNHATÁSAI.
          Authors: KIRÁLY LAJOS.


10.  APPROACHING UNITY THROUGH EMPTINESS (SELF-EMPTYING): DIALOGUE BETWEEN QUANTUM PHYSICS, RELIGIONS AND OURSELVES / AZ EGYSÉG MEGKÖZELÍTÉSE AZ ÜRESSÉGEN (ÖNKIÜRESÍTÉSEN) KERESZTÜL: PÁRBESZÉDBEN A KVANTUMFIZIKÁVAL, A VALLÁSOKKAL ÉS EGYMÁSSAL.
          Authors: KRASZNAY MÓNIKA.


11.  CHRISTIAN EDUCATION FOR A GENERATION OF AMUSEMENT.
          Authors: SIBA BALÁZS.


12.  ALBERT SZENCI MOLNÁR: PSALTERIUM UNGARICUM – WORD OF GOD SUNG IN HUNGARIAN? / SZENCZI MOLNÁR ALBERT: PSALTERIUM UNGARICUM – ISTEN ÉNEKELT IGÉJE MAGYARUL?.
          Authors: BENKŐ TIMEA.


13.  BOOK REVIEW – LÁNYI GÁBOR: A REFORMÁCIÓ ÖRÖKSÉGÉBEN ÉLVE. A REFORMÁCIÓ HATÁSA A TEOLÓGIAI OKTATÁSRA..
          Authors: LUKÁCS OLGA.


14.  BOOK REVIEW - VISKY S. BÉLA: MEGTARTÓ ISMERET.
          Authors: NAGY ALPÁR CSABA.


15.  BOOK REVIEW - JOACHIM BAUER: „A TESTÜNK NEM FELEJT – KAPCSOLATAINK ÉS ÉLETMÓDUNK HATÁSAI GÉNJEINK ÉS IDEGRENDSZERÜNK MŰKÖDÉSÉRE”.
          Authors: SZABÓ TÜNDE.


16.  REFORMATIONSTAG 500. INTERNATIONAL SYMPOSIUM IN BUCHAREST: “THE PROTESTANT REFORMATION. HISTORY, RECEPTION, AND INFLUENCES”.
          Authors: FĂNEL ȘUTEU.


 
     
 
 
    Back to previous page