Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Issue no.1 / 2018 - Table of contents
     
     
 
1.  SALUTING DR. MÁRIA KUN AT HER 60TH BIRTHDAY / DR. KUN MÁRIA EGYETEMI ELŐADÓTANÁR KÖSZÖNTÉSE 60. SZÜLETÉSNAPJÁN.
          Authors: JÁNOS MOLNÁR.


2.  JESUS’ OTHER DISCIPLES, WOMEN DISCIPLES AND THEIR PLACE OF ORIGIN / JÉZUS TÖBBI TANÍTVÁNYA, NŐTANÍTVÁNYAI ÉS SZÁRMAZÁSI HELYÜK.
          Authors: LÉSZAI LEHEL.


3.  A NEW MORAL IMPERATIVE: DO NOT BE ASHAMED… AND DO NOT SHAME ANYONE! THE SOCIAL RELEVANCE OF THE THEOLOGICAL INTERPRETATION OF SHAME / ÚJ ERKÖLCSI IMPERATÍVUSZ: NE SZÉGYENKEZZ… ÉS SENKIT MEG NE SZÉGYENÍTS! A SZÉGYEN TEOLÓGIAI ÉRTELMEZÉSE ÉS SZOCIÁLETIKAI RELEVANCIÁJA.
          Authors: SÁNDOR FAZAKAS.


4.  SPIRITUALITY AND THEOLOGY OF THE MARRIED CHRISTIAN BEING / A HÁZASSÁGBAN ÉLŐ KERESZTÉNY LÉT LELKISÉGE ÉS TEOLÓGIÁJA.
          Authors: TAMÁS KRUPPA.


5.  CAN THE TIMELESS SIN WEAR OFF WITH TIME? VLADIMIR JANKÉLÉVITCH ON A FORM OF QUASI FORGIVENESS / ELKOPHAT-E AZ IDŐTLEN BŰN AZ IDŐBEN? VLADIMIR JANKÉLÉVITCH A KVÁZI-BOCSÁNAT EGYIK FORMÁJÁRÓL.
          Authors: VISKY SÁNDOR-BÉLA.


6.   THE IMAGE OF JESUS IN THE PHILOSOPHY OF VLADIMIR JANKÉLÉVITCH.
          Authors: VISKY SÁNDOR-BÉLA.


7.  HISTORICAL EVENTS OF THE 20TH CENTURY AND THEIR RELEVANCE FOR THE GREEK CATHOLIC CHURCH IN SLOVAKIA (CZECHOSLOVAKIA) / A 20.SZÁZAD TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEINEK JELENTŐSÉGE A GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ SZÁMÁRA SZLOVÁKIÁBAN (CSEHSZLOVÁKIÁBAN).
          Authors: BÉLA BOHÁCS.


8.  THE DISPUTE BETWEEN MÁRTON ABACS AND LÁSZLÓ ZALÁNYI AND THE PRINCIPLES OF FAITH / ABACS MÁRTON ÉS ZALÁNYI LÁSZLÓ VITÁJA ÉS A HIT ARTIKULUSAI.
          Authors: KOLUMBAN VILMOS JOZSEF.


9.  ROME OR BYZANTIUM? THE ENCOUNTER OF THE TWO RITES IN THE FIRST CENTURIES OF HUNGARIAN CHRISTIANITY / RÓMA VAGY BIZÁNC? A KÉT RÍTUS TALÁLKOZÁSA A MAGYAR KERESZTYÉNSÉG ELSŐ SZÁZADAIBAN.
          Authors: LUKÁCS OLGA.


10.  SOME 500 YEARS OLD LETTERS / NEHANY ÖTSZAZ EVES LEVEL….
          Authors: TIBOR MARJOVSZKY.


11.  THE SELF-KNOWLEDGE AND SPIRITUAL COMPETENCE OF THE RELIGION TEACHER / A VALLASTANAR ÖNISMERETIES SPIRITUALIS KOMPETENCIAJA.
          Authors: GABRIELLA MÁRTA GORBAI.


12.  FAMILY RECONSTRUCTION – A METHOD OF SYSTEMIC PASTORAL CARE AND PASTORAL EDUCATION / FAMILIENREKONSTRUKTION – EINE METHODEDER SYSTEMISCHEN SEELSORGE UND DER SEELSORGEAUSBILDUNG.
          Authors: HÉZSER GÁBOR.


13.  THE MOST SIGNIFICANT RESULTS OF THE RESEARCH ON CHILDREN’S BIBLES / A GYERMEKBIBLIA-KUTATAS LEGJELENTOSEBB EREDMENYEI.
          Authors: NÉMETH DÁVID.


14.  NEW ASPECTS OF THE FORMING OF OUR SUBJECTIVE REALITY AND AIMING OUR GOALS: THE ENCOUNTER OF QUANTUM PHYSICS, PSYCHOLOGY AND THEOLOGY / SZUBJEKTÍV REALITÁSUNK FORMÁLÁSÁNAK ÉS CÉLJAINK ELÉRÉSÉNEK ÚJ ASPEKTUSAI: A KVANTUMFIZIKA, PSZICHOLÓGIA ÉS A TEOLÓGIA TALÁLKOZÁSA.
          Authors: MÓNIKA KRASZNAY.


15.  PREACHING SERVICE AND REFORMATION. CONSIDERATIONS ON WORSHIP PRACTICE OF THE REFORMATION / PREDIGTGOTTESDIENST UND REFORMATION ERWÄGUNGEN ZUR GOTTESDIENSTPRAXIS DER REFORMATIONSZEIT .
          Authors: FERENC PAP.


16.  ADDITIONS TO THE SERMON LIST OF JANOS DOBOS / DOBOS JÁNOS PRÉDIKÁCIÓS JEGYZÉKÉNEK KIEGÉSZÍTÉSE.
          Authors: SZABOLCS SZETEY.


17.  GOD’S GARDENER – THE CHARACTER OF THE RELIGION TEACHER / ISTEN KERTESZE – A VALLASTANAR SZEMELYE.
          Authors: PÜSÖK SAROLTA.


18.  BOOK REVIEW: SZETEY SZABOLCS: ADATOK A MAGYAR REFORMÁTUS PRÉDIKÁCIÓS GYAKORLAT ÚJRAÉRTÉKELÉSÉHEZ 1784–1878 KÖZÖTT.
          Authors: LUKÁCS OLGA.


19.  BOOK REVIEW: PAP FERENC: AZ EGYHAZI EV.
          Authors: LUKÁCS OLGA.


20.  BOOK REVIEW: “NACHFOLGE” BY BONHOEFFER: THE „IMITATIO CHRISTI” OF THE 20TH CENTURY.
          Authors: FĂNEL ȘUTEU.


 
     
 
 
    Back to previous page