Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Issue no.2 / 2017 - Table of contents
     
     
 
1.  LAUDATIO: DR. FAZAKAS SÁNDOR EGYETEMI PRO-FESSZOR LAUDÁCIÓJA A DÍSZDOKTORI CÍM ÁT-ADÁSA ALKALMÁBÓL.
          Authors: LUKÁCS OLGA.


2.  REFORMATION AND MODERNITY / REFORMÁCIÓ ÉS MODERNITÁS.
          Authors: FAZAKAS SÁNDOR.


3.  THE SOCIAL INTEGRATION OF UNDER-PRIVILEGED PEOPLE IN THE OLD TESTAMENT.
          Authors: VASILE BOJOR.


4.  THE COST OF DISCIPLESHIP./ A TANÍTVÁNYSÁG ÁRA.
          Authors: LÉSZAI LEHEL.


5.  SAUL AT THE WITCH OF ENDOR – ATTEMPT AT REINTERPRETING AN OLD TESTAMENT STORY. / SAUL AZ ENDORI BOSZORKÁNYNÁL – KÍSÉRLET EGY ÓSZÖVETSÉGI TÖRTÉNET ÚJRAÉRTELMEZÉSÉRE.
          Authors: NAGY ALPÁR CSABA.


6.  JANKÉLÉVITCH’S IMAGE OF GOD.
          Authors: S. BÉLA VISKY.


7.  SIGNIFICANCE AND WAYS OF TEACHING CHURCH HISTORY / AZ EGYHÁZTÖRTÉNET TANÍTÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS MÓDJA.
          Authors: FODORNÉ NAGY SAROLTA.


8.  ZWINGLIAN–CALVINIST DEBATE ON CHURCH DISCIPLINE IN THE PAYS DE VAUD.
          Authors: GÁBOR JÁNOS LÁNYI.


9.  MRS. DAMJANICH, THE NOBLE LADY OF THE HUNGARIANS FROM ARAD TO NEW-YORK, CONSTANTINOPLE, CAIRO / DAMJANICHNÉ, A MAGYAROK NAGYASSZONYA ARADTÓL NEW-YORKIG, KONSTANTINÁPOLYIG, KAIRÓIG (A SZEMÉLYES PRESZTÍZS HATÓTÁVOLSÁGA – AVAGY MIKÉNT LEHET MAGYAR SZEMÉLY KAIRÓBAN VÉDEGYLETI ZÁSZLÓSANYA?).
          Authors: PÉTER ISTVÁN.


10.  REFORMED CHURCH GOVERNMENT IN THE TRANSTIBISCAN AREA AND THE RULE OF THE PRINCIPALITY OF TRANSYLVANIA / REFORMÁTUS EGYHÁZKORMÁNYZAT A TISZÁNTÚLON ÉS AZ ERDÉLYI FEJEDELEMI HATALOM.
          Authors: SZABADI ISTVÁN.


11.  REPRESENTING MUSLIM WOMEN CON-VERTS IN ALGERIAN NEWSPAPER’S DISCOURSE.
          Authors: ZERIFI MERIEM, ABDELHAY BAKHTA.


12.  COMMUNICATIVE CONFLICT-SOLVING / KOMMUNIKATÍV KONFLIKTUSMEGOL-DÁS PROBLÉMAMEGOLDÓK-E A MEDIÁCIÓ RÉSZTVEVŐI?.
          Authors: FERENCZI ANDREA.


13.  THE MAIN NEEDS OF THE CHRISTIAN FAMILY IN THE CONTEMPORARY WEST-ERN SOCIETY.
          Authors: MARIUS VASILE GOVOR.


14.  ABOUT ELDERS AND OLD-AGE. ATTEMPT OF ORIENTATION FOR THE PASTORAL COUNSELING / ÜBER DAS ALTERN UND DAS ALTER. VERSUCH EINER ORIENTIERUNG FÜR DIE SEELSORGE.
          Authors: HÉZSER GÁBOR.


15.  PASTORAL COUNSELING AS DEACONRY. REFORMED DIRECTION IN CONTEMPORARY PASTORAL CARE / SEELSORGE ALS DENKDIAKONIE. REFORMATORISCHES ERBE IN DER HEU-TIGEN SEELSORGE.
          Authors: NÉMETH DÁVID.


16.  THE JUST SHALL LIVE BY FAITH. (ROMANS 1,17) – FAITH, AS THE MAIN FACTOR OF THE REFORMED IDENTITY. / „AZ IGAZ EMBER HITBŐL ÉL” (RÓMA 1,17) – A HIT, MINT A REFORMÁTUS ÖNÉRTELMEZÉS FŐ ALKOTÓELEME.
          Authors: PÜSÖK SAROLTA.


17.  LÁNYI GÁBOR JÁNOS: A KÁLVINIZMUS NYITÁNYA. BERNI ZWINGLIÁNUSOK ÉS FRANCIA-SVÁJCI KÁLVINISTÁK VITÁJA AZ EGY-HÁZFEGYELEM GYAKORLÁSÁRÓL .
          Authors: LUKÁCS OLGA.


18.  DR. MÉSZÁROS ÁDÁM: PÁRKAPCSOLATI KONFLIKTUSKEZELÉSI KÉZIKÖNYV. ÚTMUTATÓ A BÉKÉS, SZERELMES MIN-DENNAPOKHOZ..
          Authors: LUKÁCS OLGA.


 
     
 
 
    Back to previous page