Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Issue no.3 / 2017 - Table of contents
     
     
 
1.  REPETITION SPEED INFLUENCE ON MAXIMUM HEART RATE IN WEIGHT TRAINING / INFLUENȚA VITEZEI DE EXECUȚIE A REPETĂRILOR ASUPRA FRECVENȚEI CARDIACE MAXIME ÎN ANTRENAMENTUL CU GREUTĂȚI.
          Authors: VĂIDĂHĂZAN REMUS-CRISTIAN, IACOB HANȚIU, GABRIELA POP.


2.  STUDY ON ATHLETES WHO UNDERWENT AN ATHLETIC TRAINING PROGRAM AT ALTITUDE IN ORDER TO INCREASE THEIR PULMONARY CAPACITY, TO IDENTIFY PSYCHOLOGICAL CHANGES REGARDING ATTENTION AND CONCENTRATION, THE PERSISTANCE OF MOTIVATION AND THE CORELATIONS BETWEEN THE TWO / STUDIU ASUPRA SPORTIVILOR CARE URMEAZĂ UN PROGRAM DE PREGĂTIRE ATLETICĂ LA ALTITUDINE PENTRU CREȘTEREA CAPACITĂȚII PULMONARE PENTRU A IDENTIFICA MODIFICĂRI PSIHOLOGICE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ATENȚIA ȘI PUTEREA DE CONCENTRARE, PERSISTENȚA MOTIVAȚIEI ȘI CORELAȚIA DINTRE CELE DOUĂ.
          Authors: SZABÓ PÉTER ZSOLT, EMILIA FLORINA GROSU, IOAN NELU POP, ANDRÁS ÁLMOS, DAN MONEA, GHEORGHE MONEA, UGRON ÁGNES.


3.  A STUDY CONCERNING THE DEVELOPMENT OF SPEED THROUGH THE USE OF DYNAMIC GAMES IN FOOTBALL, JUNIORS OF 14 TO 15 YEARS OLD / STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA VITEZEI PRIN UTILIZAREA JOCURILOR DINAMICE IN FOTBAL LA JUNIORI CU VÂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 14-15 ANI.
          Authors: RADU ADRIAN ROZSNYAI, DAN MONEA, PAUL OVIDIU RADU.


4.  SPECIFIC METHODS USED IN EVALUATION OF FOOTBALL GAME SKILLS FOR THE 10-12 YEAR GROUP / METODE SPECIFICE UTILIZATE LA EVALUAREA ÎNDEMÂNĂRII ÎN JOCUL DE FOTBAL LA GRUPA DE VÂRSTĂ 10-12 ANI.
          Authors: DAN MONEA.


5.  COMPARATIVE STUDY ON SEDENTARISM AT FIFTH GRADE CHILDREN IN RURAL AND URBAN ENVIRONMENT / STUDIU COMPARATIV ÎNTRE MEDIUL RURAL ȘI MEDIUL URBAN PRIVIND SEDENTARISMUL LA COPIII DE CLASA A V-A.
          Authors: COSMIN PRODEA, RAUL NEMEȘ, CLAUDIU BOANCĂ.


6.  FREQUENCY OF PRACTICING PHYSICAL AND SPORTS ACTIVITIES AND THE SELF-ESTEEM IN STUDENTS / FRECVENȚA PRACTICĂRII ACTIVITĂȚILOR FIZICE ȘI SPORTIVE ȘI STIMA DE SINE LA STUDENȚI.
          Authors: GABRIELA POP, HOREA POP.


7.  THE DECLARED GOALS OF PRACTICING PHYSICAL AND SPORTS ACTIVITIES BY THE STUDENTS OF BABES-BOLYAI UNIVERSITY FROM CLUJ-NAPOCA, ACCORDING TO GENDER AND FACULTY PROFILE / SCOPURILE DECLARATE ALE PRACTICĂRII ACTIVITĂȚILOR FIZICE ȘI SPORTIVE DE CĂTRE STUDENȚII UNIVERSITĂȚII BABEŞ-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ÎN FUNCȚIE DE GEN ȘI PROFILUL FACULTĂȚII LA CARE STUDIAZĂ.
          Authors: GABRIELA POP, HOREA POP, VĂIDĂHĂZAN REMUS-CRISTIAN.


8.  INTEGRATION IN SOCIAL GROUPS AS A DIMENSION OF SOCIALIZATION / INTEGRAREA ÎN GRUPUL SOCIAL CA DIMENSIUNE A SOCIALIZĂRII.
          Authors: ALINA RUSU .


9.  SPORTS – CHILDREN’S ACTIVE WAY OF SOCIALIZING / SPORTUL – UN MOD DE SOCIALIZARE AL COPIILOR.
          Authors: SANTA CRISTIAN, ONELA SANTA, PAUL SZABO-ALEXI, DAN MONEA.


 
     
 
 
    Back to previous page