Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Issue no.2 / 2016 - Table of contents
     
     
 
1.  LITERARY GENRES IN THE BOOK OF PSALMS/IRODALMI MŰFAJOK A ZSOLTÁROK KÖNYVÉBEN.
          Authors: MOLNÁR JÁNOS.


2.  THE SELECTION OF OLD TESTAMENT’S PROPHETS, QUMRAN’S AND JESUS’ DISCIPLES/AZ ÓSZÖVETSÉGI PRÓFÉTÁK, A QUMRÁNI ÉS A JÉZUS- TANÍTVÁNYOK KIVÁLASZTÁSA.
          Authors: LÉSZAI LEHEL.


3.  NOT ONLY ABOUT ″AGENTS″!... OLD AND NEW DECISIONS WITHOUT THEOLOGICAL VISION? ASPECTS RELATED TO EXPLORING THE PAST, REMEMBRANCE AND RECONCILIATION IN THE REFORMED CHURCH OF HUNGARY.
          Authors: FAZAKAS SÁNDOR.


4.  LAW OR GRACE? GRACE AND LAW?/TÖRVÉNY VAGY KEGYELEM? KEGYELEM ÉS TÖRVÉNY?.
          Authors: VISKY S. BÉLA.


5.  THE TEACHING AND EDUCATIONAL TRADITIONS OF THE REFORMED CHURCH.
          Authors: .


6.  THE DISPUTE OF THE "REUNION" ON THE THRESHOLD OF THE 300TH ANNIVERSARY OF THE REFORMATION/A "REUNIÓ" VITÁJA A REFORMÁCIÓ 300. ÉVFORDULÓJÁNAK KÜSZÖBÉN.
          Authors: LUKÁCS OLGA.


7.  THE PASTORAL MESSAGE OF THE "BETLEHEMES" CUSTOM/A BETLEHEMES PASZTORÁCIÓJA.
          Authors: .


8.  THE HERE AND NOW STATE OF MIND IN THE REFLECTION PROCESS/AZ ITT-ÉS-MOST LÉTÁLLAPOT TÁMOGATÁSA A REFLEXIÓS FOLYAMATBAN.
          Authors: .


9.  THE PROBLEM OF SELF-IMAGE AND IDENTITY BY PASTORS/LELKÉSZEKNEK A LELKÉSZKÉP – LELKÉSZI IDENTITÁS KÉRDÉSE AZ ÖNÉRTELMEZÉSÜNK RÖGÖS ÚTJÁN.
          Authors: .


10.  THE CONSTRUCTION OF REALITY BY THE TEENAGERS, THE PROBLEM OF SELF-SENSE AND THE PASTORAL INTERPRETATION OF LIFE/A SERDÜLŐK VALÓSÁGKONSTRUKCIÓJA, AZ ÖNÉSZLELÉS PROBLÉMÁJA ÉS A LELKIGONDOZÓ ÉLETÉRTELMEZÉS.
          Authors: .


11.  PERSONAL IMAGE OF GOD AND GOD REPRESENTATION/ISTENKÉPEK ÉS ISTENREPREZENTÁCIÓ.
          Authors: .


12.  "WELL, WHOM SHOULD I CHOOSE?" – THOUGHTS ABOUT THE BIBLICAL AND PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF MARRIAGE/"HÁT ÉN IMMÁR KIT VÁLASSZAK?" – GONDOLATOK A PÁRVÁLASZTÁS BIBLIAI ÉS LÉLEKTANI ALAPJAIRÓL.
          Authors: PÜSÖK SAROLTA.


13.  "TO THE THIRSTY I WILL GIVE FREELY FROM THE SPRING OF THE WATER OF LIFE." REV 21,6C – THE SPRING OF THE WATER OF LIFE/"ÉN A SZOMJAZÓNAK ADOK AZ ÉLET VIZÉNEK FORRÁSÁBÓL INGYEN." (JEL 21,6C) – BIBLIAI TÖRTÉNETEK – KORTYOK AZ ÉLET VIZÉNEK ÁLDOTT FORRÁSÁBÓL.
          Authors: .


 
     
 
 
    Back to previous page