Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Issue no.1 / 2016 - Table of contents
     
     
 
1.  THE RELATION BETWEEN CHRIST, BELIEVERS AND AUTHORITIES IN MATTHEW.
          Authors: LÉSZAI LEHEL.


2.  THE SPIRIT IN BAPTISM AND THE LORD’S SUPPER: AN EXEGESIS OF 1 CORINTHIANS 12:13 .
          Authors: .


3.  THE UNIVERSAL REFORMED CHURCH-RATE OF 1922 AND ITS EFFECTS IN THE TRANSYLVANIAN REGION OF SÓVIDÉK / AZ 1922. ÉVI EGYETEMES EGYHÁZI ADÓ ÉS HATÁSA A SÓVIDÉKEN.
          Authors: .


4.  UNITY-SEEKING ENDEAVORS OF PRINCE FRANCIS II RÁKÓCZI AND THE NOVELTY OF HIS CHURCH POLICY / II. RÁKÓCZI FERENC FEJEDELEM EGYSÉGTÖREKVÉSI ARCULATA ÉS EGYHÁZPOLITIKÁJÁNAK ÚJSZERŰSÉGE.
          Authors: LUKÁCS OLGA.


5.  MALE AND FEMALE ROLES IN THE PERSPECTIVE OF COEDUCATION IN SÁROSPATAK IN THE 19TH CENTURY / NŐI-FÉRFI SZEREPEK A KOEDUKÁCIÓS OKTATÁS TÜKRÉBEN SÁROSPATAKON A 19. SZÁZADBAN.
          Authors: .


6.  HEBREW LANGUAGE EDUCATION IN TRANSYLVANIA IN THE 17TH CENTURY: JÁNOS APÁCZAI CSERE AND THE COLLEGIUM ACADEMICUM / UNTERRICHT IN DER HEBRÄISCHEN SPRACHE IN SIEBENBÜRGEN IM 17. JAHRHUNDERT: DAS COLLEGIUM ACADEMICUM UND JÁNOS APÁCZAI CSERE.
          Authors: MOLNÁR JÁNOS.


7.  ORIGIN OF THE TERM „CHURCH YEAR” / AZ „EGYHÁZI ÉV” FOGALMÁNAK EREDETE.
          Authors: .


8.  THE OSTERVALD-TRANSLATION OF ISTVÁN GOMBÁSI / GOMBÁSI ISTVÁN OSTERVALD-FORDÍTÁSÁRÓL.
          Authors: .


9.  THE ROLE OF PRAYER REGARDING THE RELIGION TEACHER’S MENTAL HEALTH / AZ IMA SZEREPE A VALLÁSTANÁR MENTÁLIS EGÉSZSÉGE SZEMPONTJÁBÓL.
          Authors: .


10.  WHICH GOD ARE WE TALKING ABOUT? – INTERCULTURAL SCENES FROM PSYCHIATRY / ÜBER WELCHEN GOTT SPRECHEN WIR DENN?...INTERKULTURELLE SZENEN AUS DER PSYCHIATRIE.
          Authors: HÉZSER GÁBOR.


11.  THE COMPARISON OF HOMILETICAL THEORY AND PREACHING PRACTICE IN THE WORK OF LÁSZLÓ RAVASZ / RAVASZ LÁSZLÓ HOMILETIKAI ELMÉLETÉNEK ÉS PRÉDIKÁCIÓS GYAKORLATÁNAK ÖSSZEVETÉSE.
          Authors: KUN MÁRIA.


12.  REFORMED CONFESSIONAL EDUCATION / REFORMÁTUS VILÁGNÉZETI NEVELÉS.
          Authors: PÜSÖK SAROLTA.


 
     
 
 
    Back to previous page