Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.1 din 2021  
         
         
   
1.  STUDIU CORELAȚIONAL PRIVIND ATENȚIA ELEVILOR DE CLASA PREGĂTITOARE LA LECȚIA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT / CORRELATIONAL STUDY REGARDING THE ATTENTION OF THE PREPARATORY CLASS STUDENTS TO THE PHYSICAL EDUCATION AND SPORT LESSON.
          Autori: BĂLĂNEAN DENISA, PETRACOVSCHI SIMONA.


2.  RELAȚIA DINTRE MENTAL TOUGHNESS, STRES, ANXIETATE ȘI DEPRESIE / RELATIONSHIP BETWEEN MENTAL TOUGHNESS, STRESS, ANXIETY AND DEPRESSION.
          Autori: KALININ RĂZVAN, BALÁZSI RÓBERT, PÉNTEK IMRE, HANȚIU IACOB.


3.  DEZVOLTAREA REZISTENȚEI ÎN REGIM DE VITEZĂ PRIN UTILIZAREA JOCURILOR DE FOTBAL PE TEREN REDUS LA JUNIORII DE 16-18 ANI / DEVELOPING SPEED ENDURANCE THROUGH THE USE OF SMALL-SIDED FOOTBALL GAMES TO 16-18-YEAR-OLD JUNIORS.
          Autori: SÎRBU MARIUS, HANȚIU IACOB.


4.  O RECENZIE SISTEMATICĂ ASUPRA INTERVENȚIILOR CARE FOLOSESC STABILIREA OBIECTIVELOR PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI SPORTIVE / A SYSTEMATIC REVIEW OF GOAL SETTING INTERVENTIONS TO IMPROVE SPORTS PERFORMANCE.
          Autori: POP RAREȘ-MIHAI, GROSU EMILIA FLORINA, ZADIC ALEXANDRU.


5.  FACTORII PRINCIPALI CARE CONTRIBUIE LA REDUCEREA PARTICIPĂRII LA ACTIVITĂȚI SPORTIVE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR / MAIN FACTORS THAT CONTRIBUTE TO THE REDUCTION OF PARTICIPATION IN SPORTS ACTIVITIES AMONG UNIVERSITY STUDENTS.
          Autori: OLĂNESCU MIHAI.


6.  ÎN SPORT, MOTIVAȚIA SPORTIVILOR POATE FI CHEIA SUCCESULUI / COMPARATIVE STUDY REGARDING MOTIVATION IN SPORTS ORGANIZATIONS.
          Autori: MACRA-OȘORHEAN MARIA-DANIELA, GAVRILĂ IRINA, RADU PAUL OVIDIU.


7.  CA PROFESOARĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN ROMÂNIA, POȚI AVEA UN JOB SECUNDAR? / WOMEN TEACHERS FROM PRE-UNIVERSITY HAVING A SECOND JOB?.
          Autori: HĂISAN PETRONELA LĂCRĂMIOARA, MONEA DAN.


8.  DATE PRELIMINARE PRIVIND PROFILAXIA FORMELOR GRAVE DE COVID-19 PRIN EXERCIȚII FIZICE / PRELIMINARY DATA ON THE PROPHYLAXIS OF SEVERE FORMS OF COVID-19 THROUGH EXERCISE.
          Autori: HAGIU BOGDAN-ALEXANDRU, TURCULEȚ IULIAN DUMITRU, DUMITRU IULIAN MARIUS.


9.  METODE DE ANTRENAMENT A MUSCULATURII RESPIRATORII PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII PULMONARE A PROFESIONIȘTILOR VOCALI ȘI SUFLĂTORILOR INSTRUMENTIȘTI / RESPIRATORY MUSCLE TRAINING METHODS FOR IMPROVING THE LUNG CAPACITY OF PROFESSIONAL VOCALISTS AND WIND INSTRUMENTISTS.
          Autori: NICOARĂ RAREȘ, MONEA DAN.


10.  INFLUENȚA BIOFEEDBACK-ULUI ÎN REEDUCAREA POSTURALĂ A SPORTIVILOR / THE INFLUENCE OF BIOFEEDBACK IN POSTURAL REHABILITATION OF ATHLETES.
          Autori: CHELARU HAJNAL, BULDUȘ CODRUȚA FLORINA, MONEA DAN.


11.  ROLUL SOCIAL-MEDIA ÎN ACTIVAREA SPONSORIZĂRII / THE ROLE OF SOCIAL MEDIA ON SPONSORSHIP ACTIVATION.
          Autori: BARBU MIHAI CONSTANTIN RĂZVAN, BURCEA GEORGE BOGDAN, DIACONESCU DRAGOŞ LAURENŢIU, POPESCU MARIUS CĂTĂLIN, PĂSĂRIN LEONARDO DANIEL, APOSTU PAULA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă