Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.3 din 2017  
         
         
   
1.  INFLUENȚA VITEZEI DE EXECUȚIE A REPETĂRILOR ASUPRA FRECVENȚEI CARDIACE MAXIME ÎN ANTRENAMENTUL CU GREUTĂȚI / REPETITION SPEED INFLUENCE ON MAXIMUM HEART RATE IN WEIGHT TRAINING.
          Autori: VĂIDĂHĂZAN REMUS-CRISTIAN, IACOB HANȚIU, GABRIELA POP.


2.  STUDIU ASUPRA SPORTIVILOR CARE URMEAZĂ UN PROGRAM DE PREGĂTIRE ATLETICĂ LA ALTITUDINE PENTRU CREȘTEREA CAPACITĂȚII PULMONARE PENTRU A IDENTIFICA MODIFICĂRI PSIHOLOGICE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ATENȚIA ȘI PUTEREA DE CONCENTRARE, PERSISTENȚA MOTIVAȚIEI ȘI CORELAȚIA DINTRE CELE DOUĂ / STUDY ON ATHLETES WHO UNDERWENT AN ATHLETIC TRAINING PROGRAM AT ALTITUDE IN ORDER TO INCREASE THEIR PULMONARY CAPACITY, TO IDENTIFY PSYCHOLOGICAL CHANGES REGARDING ATTENTION AND CONCENTRATION, THE PERSISTANCE OF MOTIVATION AND THE CORELATIONS BETWEEN THE TWO.
          Autori: SZABÓ PÉTER ZSOLT, EMILIA FLORINA GROSU, IOAN NELU POP, ANDRÁS ÁLMOS, DAN MONEA, GHEORGHE MONEA, UGRON ÁGNES.


3.  STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA VITEZEI PRIN UTILIZAREA JOCURILOR DINAMICE IN FOTBAL LA JUNIORI CU VÂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 14-15 ANI / A STUDY CONCERNING THE DEVELOPMENT OF SPEED THROUGH THE USE OF DYNAMIC GAMES IN FOOTBALL, JUNIORS OF 14 TO 15 YEARS OLD.
          Autori: RADU ADRIAN ROZSNYAI, DAN MONEA, PAUL OVIDIU RADU.


4.  METODE SPECIFICE UTILIZATE LA EVALUAREA ÎNDEMÂNĂRII ÎN JOCUL DE FOTBAL LA GRUPA DE VÂRSTĂ 10-12 ANI / SPECIFIC METHODS USED IN EVALUATION OF FOOTBALL GAME SKILLS FOR THE 10-12 YEAR GROUP.
          Autori: DAN MONEA.


5.  STUDIU COMPARATIV ÎNTRE MEDIUL RURAL ȘI MEDIUL URBAN PRIVIND SEDENTARISMUL LA COPIII DE CLASA A V-A / COMPARATIVE STUDY ON SEDENTARISM AT FIFTH GRADE CHILDREN IN RURAL AND URBAN ENVIRONMENT.
          Autori: COSMIN PRODEA, RAUL NEMEȘ, CLAUDIU BOANCĂ.


6.  FRECVENȚA PRACTICĂRII ACTIVITĂȚILOR FIZICE ȘI SPORTIVE ȘI STIMA DE SINE LA STUDENȚI / FREQUENCY OF PRACTICING PHYSICAL AND SPORTS ACTIVITIES AND THE SELF-ESTEEM IN STUDENTS.
          Autori: GABRIELA POP, HOREA POP.


7.  SCOPURILE DECLARATE ALE PRACTICĂRII ACTIVITĂȚILOR FIZICE ȘI SPORTIVE DE CĂTRE STUDENȚII UNIVERSITĂȚII BABEŞ-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ÎN FUNCȚIE DE GEN ȘI PROFILUL FACULTĂȚII LA CARE STUDIAZĂ / THE DECLARED GOALS OF PRACTICING PHYSICAL AND SPORTS ACTIVITIES BY THE STUDENTS OF BABES-BOLYAI UNIVERSITY FROM CLUJ-NAPOCA, ACCORDING TO GENDER AND FACULTY PROFILE.
          Autori: GABRIELA POP, HOREA POP, VĂIDĂHĂZAN REMUS-CRISTIAN.


8.  INTEGRAREA ÎN GRUPUL SOCIAL CA DIMENSIUNE A SOCIALIZĂRII / INTEGRATION INTO SOCIAL GROUP AS DIMENSION OF SOCIALIZATION.
          Autori: ALINA RUSU .


9.  SPORTUL – UN MOD DE SOCIALIZARE AL COPIILOR / SPORTS – CHILDREN’S ACTIVE WAY OF SOCIALIZING.
          Autori: SANTA CRISTIAN, ONELA SANTA, PAUL SZABO-ALEXI, DAN MONEA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă