Author's details  
           
  Author's name :  LIVIU GIURGIU    
    conferenţiar universitar la Universitatea Româno-Americană Bucureşti, gyurgyu_liviu@yahoo.com      
           
  Today: 25-06-2024     
      
 
   Articles with the same author  
         
 
1.  ARGUMENTS IN SUPPORT OF THE PRINCIPLE SOLUTION ADOPTED ON 26 MAY 2008 BY THE ADMINISTRATIVE COURTS AND TAX DEPARTMENT OF THE HIGH COURT OF CASSATION AND JUSTICEON THE REMOVAL OF APPLYING ART. 4. 1 OF THE ADMINISTRATIVE LITIGATION LAW NO. 554/2004, AS AMENDED BY LAW NO. 262/2007 AND THE PROVISIONS OF ART. 2. SENTENCE 2 OF LAW NO.262/2007, WHERE INDIVIDUAL ADMINISTRATIVE ACTS ISSUED BEFORE THE ENTRY INTO FORCE OF LAW NO. 554/2004 / ARGUMENTE IN SPRIJINUL SOLUŢIEI DE PRINCIPIU ADOPTATĂ LA DATA DE 26 MAI 2008 DE CĂTRE JUDECĂTORII SECŢIEI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL A ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE CU PRIVIRE LA ÎNLĂTURAREA APLICĂRII DISPOZIŢIILOR ART.4...
          Authors: LIVIU GIURGIU.

 
         
     
         
           
    Back to previous page