Author's details  
           
  Author's name :  GORBAI GABRIELLA    
    Lect. univ. dr., Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, linia maghiară. Email: ggorbai@yahoo.com.      
           
  Today: 03-03-2024     
      
 
   Articles with the same author  
         
 
1.  THE IMPORTANCE OF ROLE MODELS IN THE PROCESS OF BECOMING A TEACHER / A TANÁRI MINTÁK SZEREPE A TANÁRRÁ VÁLÁS FOLYAMATÁNAK BIZONYOS SZAKASZAIBAN.
          Authors: GORBAI GABRIELLA.

2.  THE ROLE OF THE PEDAGOGICAL PRACTICE IN THE PROCESS OF BECOMING A TEACHER / A PEDAGÓGIAI GYAKORLAT SZEREPE A TANÁRRÁ VÁLÁS FOLYAMATÁBAN.
          Authors: GORBAI GABRIELLA.

3.  APPLYING SUPPORTIVE TALKING AS AN AID IN RELIGION TEACHING AND TUTORING / A SEGÍTŐ BESZÉLGETÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A VALLÁS ÉS/VAGY OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁKON.
          Authors: GORBAI GABRIELLA.

4.  STUDENT TEACHERS’ PRECONCEPTIONS ABOUT THE PROFESSION OF RELIGION TEACHING / HALLGATÓK NÉZETEI A REFORMÁTUS VALLÁSTANÁRRÓL, VALLÁSTANÍTÁSRÓL.
          Authors: GORBAI GABRIELLA.

5.  TEACHERS’ HIERARCHY OF NEEDS / TANÁROK SZÜKSÉGLETPIRAMISA.
          Authors: GORBAI GABRIELLA.

6.  REFLECTING TO RELIGIOUS SPIRITUALITY IN TEACHER TRAINING / A VALLÁSOS SPIRITUALITÁS ELMÉLYÍTÉSE A TANÁRKÉPZÉSBEN.
          Authors: GORBAI GABRIELLA.

7.  THE REFLECTION CONNECTING US WITH OURSELVES, WITH THE PRESENT AND WITH OUR FUTURE PERSPECTIVES | A REFLEXIÓ, MELY ÖSSZEKAPCSOL ÖNMAGUNKKAL, A JELENNEL ÉS JÖVŐPERSPEKTÍVÁINKKAL | REFLECȚIA, PROCEDEUL CARE NE CONECTEAZĂ CU NOI ÎNȘINE, CU PREZENTUL ȘI CU PERSPECTIVELE VIITOARE.
          Authors: GORBAI GABRIELLA.

8.  AZ ÖNREFLEXIÓ MEGVÁLTOZOTT TARTALMA ONLINE OKTATÁS IDEJÉN A VALLÁSTANÁROK NÉZŐPONTJÁBÓL / THE CHANGED CONTENT OF SELF-REFLECTION DURING ONLINE TEACHING – THE PERSPECTIVE OF RELIGION TEACHERS.
          Authors: GORBAI GABRIELLA.

9.  FOREWORD TO THE PROCEEDINGS OF THE PASTORAL PSYCHOLOGY CONFERENCE / ELŐSZÓ A PASZTORÁLPSZICHOLÓGIAI SZAKKONFERENCIA ANYAGÁHOZ.
          Authors: PÜSÖK SAROLTA, KOVÁCS SZABOLCS, GORBAI GABRIELLA.

 
         
     
         
           
    Back to previous page