Author's details  
           
  Author's name :  SERGIU BOGDAN    
    Lector dr., Facultatea de Drept a Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, sbogdan@law.ubbcluj.ro      
           
  Today: 28-02-2024     
      
 
   Articles with the same author  
         
 
1.  SOME CONSIDERATIONS ON THE LEGAL MEANS TO COMBAT FRAUD IN THE EUROPEAN UNION.
          Authors: SERGIU BOGDAN.

2.  SHORT CONSIDERATIONS ON SOME OFFENSES ABOUT ACHIEVEMENT OF JUSTICE / SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND UNELE INFRACŢIUNI ÎN LEGĂTURĂ CU ÎNFĂPTUIREA JUSTIŢIEI.
          Authors: SERGIU BOGDAN.

3.  ARTICLES: JURIDICAL SOLUTIONS FOR THE DECRIMINALIZATION OF DRUG CONSUMPTION / SOLUŢII JURIDICE PENTRU DECRIMINALIZAREA CONSUMULUI DE DROGURI.
          Authors: SERGIU BOGDAN.

4.  THE OFFENSES UNDER ARTICLE 20 L. 130/1999 – ARTICLE 181 OF THE PENAL CODE. (ORDINANCE FROM 8.03.2000 OF THE CLUJ COURT OF LAW PROSECUTOR''S OFFICE).
          Authors: SERGIU BOGDAN.

5.  IS THE INTERMEDIARY TO BRIBERY ALSO A INFLUENCE PEDDLER? STUDY CONCERNING THE LEGAL STATUTE OF THE INTERMEDIARY TO BRIBERY / ESTE INTERMEDIARUL LA DARE DE MITĂ ŞI UN TRAFICANT DE INFLUENŢĂ? STUDIU PRIVIND STATUTUL JURIDIC AL INTERMEDIARULUI LA DARE DE MITĂ.
          Authors: SERGIU BOGDAN.

 
         
     
         
           
    Back to previous page